Cosmena AB
Dragarbrunnsgatan 36C
75320, Uppsala, Sweden


Ta bort yttre tandsten själv – Går det?

Att ta hand om din munhälsa är viktigt, och en del av den vården innefattar att hålla tandsten under kontroll.

Vad är tandsten?

Tandsten är en hård beläggning som kan bildas på dina tänder, och om den inte tas bort kan den leda till tandproblem som tandköttsinflammation och tandlossning. I den här artikeln kommer vi att utforska vad tandsten är och hur du kan ta bort det själv med hjälp av en tandstensskrapa och pincett.

Tandsten, även känt som dental konkrement, är en hård beläggning som bildas på dina tänder när plack, den klibbiga och färglösa filmen som bildas av bakterier och matrester, mineraliseras. Tandsten är oftast gul eller brun i färg och kan förekomma både ovanpå och under tandköttet. Det är viktigt att ta bort tandsten eftersom det kan leda till allvarliga tandproblem om det inte behandlas, inklusive tandköttsinflammation, karies och tandlossning.

Få bort tandsten med tandstensskrapa

En effektiv metod för att ta bort tandsten själv är att använda en tandstensskrapa. Dessa skrapor finns att köpa på apotek och dentalutrustningsbutiker och kan vara en bra investering för din munhälsa. Här är stegen för att använda en tandstensskrapa:

1. Förberedelse

Tvätta händerna noggrant och se till att skrapan är ren.
Sitt framför en spegel i bra belysning för att kunna se tandstenen tydligt.

2. Skrapning

Använd skrapan försiktigt för att ta bort tandstenen från dina tänder. Var särskilt försiktig när du skrapar nära tandköttet för att undvika skador.

3. Skölj och upprepa

Skölj din mun noggrant med vatten och kontrollera om all tandsten har tagits bort. Upprepa vid behov.

4. Eftervård:

Efter att du har tagit bort tandstenen, se till att du borstar och använder tandtråd som vanligt för att förebygga nya beläggningar.

Vid användning av en tandstensskrapa är det viktigt att vara försiktig och inte använda för mycket kraft, eftersom du annars kan orsaka skador på dina tänder eller tandkött.

Ta bort tandsten med pincett

En annan metod för att ta bort mindre mängder tandsten är att använda en steriliserad pincett. Här är stegen för att ta bort tandsten med en pincett:

1. Sterilisera pincetten

Placera pincetten i kokande vatten i några minuter för att sterilisera den och minska risken för infektion.

2. Förberedelse

Sitt framför en spegel i bra belysning och se till att du kan se tandstenen tydligt.

3. Försiktig plockning

Använd pincetten försiktigt för att plocka bort tandstenen från dina tänder. Var noggrann så att du inte skadar tanden eller tandköttet.

4. Skölj och upprepa

Skölj din mun noggrant med vatten och kontrollera om all tandsten har tagits bort. Upprepa vid behov.

Precis som med tandstensskrapan är det viktigt att vara försiktig när du använder pincetten för att undvika skador på dina tänder och tandkött.

Att ta bort tandsten själv kan vara en användbar metod för att upprätthålla din munhälsa mellan besök hos tandläkaren. Men om du har mycket tandsten eller om det är svårt att ta bort på egen hand, bör du rådgöra med din tandläkare för professionell behandling. Regelbundna tandläkarbesök är också viktiga för att förebygga och övervaka tandsten och andra munhälsoproblem.

Risker med att ta bort tandsten själv

När du försöker ta bort tandsten själv är det viktigt att vara försiktig och medveten om vissa risker och försiktighetsåtgärder. Här är några saker du bör vara medveten om:

Felaktig teknik kan skada dina tänder och tandkött

Om du inte använder rätt teknik när du tar bort tandsten, kan du riskera att skada dina tänder eller tandkött. Använd inte överdriven kraft och var särskilt försiktig när du skrapar eller plockar nära tandköttet. Om du är osäker på hur man gör det korrekt, bör du rådfråga din tandläkare eller tandhygienist.

Infektionsrisk

När du använder verktyg som tandstensskrapa eller pincett för att ta bort tandsten, är det viktigt att se till att de är ordentligt rengjorda och steriliserade. Annars kan du introducera infektionsrisk i din mun. Sterilisera alltid verktygen innan du använder dem.

Risk för att missa områden

Det kan vara svårt att nå och ta bort all tandsten själv, särskilt på svåråtkomliga ställen. Du kan riskera att missa vissa områden, vilket kan leda till att tandstenen fortsätter att byggas upp.

Smärta och obehag

Att ta bort tandsten kan vara obehagligt eller smärtsamt, särskilt om du har känsligt tandkött. Om du upplever smärta eller obehag, bör du sluta och kontakta din tandläkare för professionell hjälp.

Risk för skador på emalj

Om du inte är försiktig kan du skrapa bort tandytan (emalj) när du försöker ta bort tandsten. Detta kan leda till ökad känslighet och ökad risk för karies.

Förebyggande är viktigare

Att ta bort tandsten själv är ett sätt att hantera befintlig tandsten, men förebyggande åtgärder är viktigare. Regelbunden borstning, användning av tandtråd och besök hos tandläkaren för professionell rengöring är de bästa sätten att förhindra att tandsten bildas.

Konsultera din tandläkare

Innan du försöker ta bort tandsten själv, är det alltid en bra idé att konsultera din tandläkare. De kan bedöma mängden tandsten och ge dig råd om den bästa metoden för att ta bort den. De kan också kontrollera eventuella tandhälsoproblem som kan vara kopplade till tandsten.

Verktyg för att ta bort tandsten själv – (Prata med tandläkare först!)

Att ta bort tandsten själv kräver användning av specialverktyg som är utformade för att skrapa eller plocka bort den hårda beläggningen från dina tänder. Här är några vanliga verktyg som används för att ta bort tandsten, samt exempel på hur de fungerar:

Tandstensskrapa

En tandstensskrapa är ett verktyg med en böjd eller platt metallspets som används för att skrapa bort tandsten från tändernas yta.

Exempel: En typisk tandstensskrapa har en skarp, böjd ände som kan användas för att försiktigt skrapa bort tandsten från tänderna. Var noga med att använda den med försiktighet och inte trycka för hårt.

Dentalspeglar

En dentalspegel är en liten spegel som hjälper dig att se svåråtkomliga områden i din mun.

Exempel: Du kan använda en dentalspegel för att inspektera dina tänder och lokalisera tandsten. Detta hjälper dig att hitta de områden där tandsten kan vara svår att se direkt.

Tandstenpincett

En tandstenpincett är ett verktyg som liknar en pincett och används för att plocka bort små bitar av tandsten.

Exempel: Tandstenpincetter har fina spetsar som kan användas för att försiktigt plocka bort små bitar av tandsten från tänderna. Se till att pincetten är steriliserad innan du använder den.

Ultraljudsskalare (professionellt verktyg)

Ultraljudsskalare är professionella verktyg som används av tandläkare och tandhygienister för att ta bort tandsten. De använder högfrekvent ljudvibration för att lossa och ta bort tandstenen.

Exempel: Denna typ av verktyg är normalt inte tillgänglig för hemmabruk och bör användas av utbildad personal inom tandvården.

För att använda dessa verktyg på rätt sätt för att ta bort tandsten själv, är det viktigt att vara noggrann och följa korrekt teknik. Om du är osäker på hur man använder dem, är det bäst att konsultera din tandläkare eller tandhygienist för vägledning. Professionella rengöringsredskap som ultraljudsskalare är normalt inte lämpliga för egen användning utan nödvändig utbildning. Om du beslutar att försöka ta bort tandsten själv, bör du vara medveten om riskerna och använda verktygen med försiktighet för att undvika skador på dina tänder och tandkött.

Vandliga frågor om tandsten och om att ta bort tandsten själv

Vad är tandsten?

Tandsten, även känt som dental konkrement, är en hård beläggning som bildas när plack mineraliseras på dina tänder.

Varför är det viktigt att ta bort tandsten?

Det är viktigt att ta bort tandsten eftersom det kan leda till tandhälsoproblem, inklusive tandköttsinflammation och tandlossning om det inte behandlas.

Vilka verktyg kan användas för att ta bort tandsten själv?

Du kan använda verktyg som tandstensskrapor, dentalspeglar, och tandstenpincetter för att ta bort tandsten själv.

Hur använder man en tandstensskrapa?

Använd tandstensskrapan försiktigt för att skrapa bort tandsten från tändernas yta, var noga med att undvika att skrapa för hårt eller nära tandköttet.

Vad är syftet med att använda en dentalspegel vid borttagning av tandsten?

Dentalspeglar används för att inspektera svåråtkomliga områden i din mun och lokalisera tandsten som kan vara svår att se direkt.

Vad bör du göra innan du använder en tandstenpincett?

Sterilisera tandstenpincetten genom att placera den i kokande vatten i några minuter för att minska risken för infektion.

Vad är en ultraljudsskalare och varför används den av professionella inom tandvård?

En ultraljudsskalare är ett professionellt verktyg som använder högfrekvent ljudvibration för att lossa och ta bort tandsten. Den används av tandläkare och tandhygienister för effektiv tandstenavlägsnande.

Hur ofta bör du försöka ta bort tandsten själv?

Hur ofta du bör ta bort tandsten själv beror på mängden tandsten och din egen tandhälsa. Det är bäst att rådgöra med din tandläkare för vägledning om detta.

Vad är de risker som är förknippade med att ta bort tandsten själv?

Riskerna inkluderar skador på tänder och tandkött, smärta, och infektionsrisk om verktygen inte är ordentligt steriliserade.

Vad är den bästa förebyggande åtgärden för att undvika tandsten?

Regelbunden borstning, användning av tandtråd och regelbundna besök hos tandläkaren för professionell rengöring är de bästa förebyggande åtgärderna för att undvika tandsten.