Cosmena AB
Dragarbrunnsgatan 36C
75320, Uppsala, Sweden


Hårtransplantation-utan-rakning-hero-1200-675px

Hårtransplantation utan rakning

Eftersom håravfall är ett globalt problem, har hårtransplantationsingrepp blivit kolossalt populära. Både män och kvinnor unnar sig denna förändring av håret. Det är många som beskriver det som en positiv, livsförändrande upplevelse.

Somliga oroar sig emellertid över några av de konsekvenser som ingreppen medför, såsom att få huvudet rakat under transplantationen. Om du är orolig över den korta period där du måste leva med rakat hår efter en vanlig hårtransplantation så finns alternativet att istället genomföra hårtransplantation utan rakning!

Det är ett säkert och problemfritt tillvägagångssätt som kan hjälpa dig att återfå det självförtroende du tappat samtidigt med dina hårstrån, men utan att förändra ditt utseende i allt för stor utsträckning.

Vad är hårtransplantation utan rakning?

Hårtransplantation utan rakning är allmänt känd som U-FUE-transplantation.

Alla metoder för hårtransplantation har sina unika kvaliteter. DHI-transplantation har exempelvis en snabbare återhämtning, och FUE täcker en större yta.

På samma sätt är en U-FUE-transplantation, eller transplantation utan rakning, unik just genom att rakningen är eliminerad ur processen. Ditt hår kommer efter operation täcka även givarområdet (om det rakats), och mottagarområdet rakas inte alls. Detta är välgörande eftersom de transplanterade follikulära enheterna döljs under återhämtningsperioden.

U-FUE är dock en svårare typ av operation än den ordinära varianten av FUE.

Vilka olika typer av hårtransplantation utan rakning finns det?

Det finns två typer av hårtransplantation utan rakning:

Bägge teknikerna är lika lämpliga och genomförbara. Vissa kirurger anser dock att direct U-FUE går fortare att genomföra, och har en snabbare återhämtning. Pre-determined U-FUE ger å andra sidan längre och tätare hår.

Rakningsprocessen är vanligtvis till för att underlätta extraktionen av hårfolliklar som utvinns från ett hälsosamt hårsvall och förflyttas till kala och ofruktbara fläckar i hårbotten. Slutresultatet kan påverkas av att man hoppar över detta steg. Därför är det avgörande att det är en expert som genomför en hårtransplantation utan rakning. Dessutom måste du vara en lämplig kandidat för denna typ av hårtransplantation.

Vilka är de primära övervägandena för en orakad hårtransplantation?

Transplantationsprocessen vid U-FUE

Förlopp och schema beror framför allt på dina hårfolliklar, hårets volym och det område som behöver transplantation.

För en framgångsrik hårtransplantation utan rakning krävs alltså ordentlig konsultation, medicinska överväganden och planering. I de allra flesta fall kan du vänta dig följande tidslinje och metod för varje steg i tillvägagångssättet:

Planering och konsultation: 1 till 2 månader

Efter att du bestämt dig för en transplantation utan rakning, inleds en omfattande konsultationssession, för att komma fram till vilken metod som passar bäst. Kirurgen fastställer din hårtyp, håravfallets mönster, hårbottens skick, medicinsk undersökning, ålder och andra faktorer.

Genom denna noggranna insamling av data blir det möjligt för kirurgen att planera ett ingrepp med bästa möjliga slutresultat. Det tar vanligtvis en eller två månader och ett par möten för att färdigställa utredningen, göra en plan och påbörja processen.

Operation och post-operativa undersökningar: 1 till 3 veckor

En hårtransplantation utan rakning tar fyra till åtta timmar. Efter operationen krävs en eller två träffar.

Vid en sedvanlig hårtransplantation avlägsnar kirurgen håren ett efter ett från givarområdet. Behandlingen vid U-FUE är känsligare och kräver att kirurgen hittar de hälsosammaste hårstråna. Sedan kan de friska follikulära enheterna implanteras i hårfläckar.

Hårstråna från mottagarområdena klipps av. De follikulära enheterna blandas sedan in i de glesnande eller skalliga områdena på ett sätt som liknar ditt eget hårs naturliga tillväxtkvalitet. Processen är minimalt invasiv, och du är medicinerad så att du är så pass avslappnad att du nästan sover under tiden som de follikulära enheterna plockas ut och transplanteras.

Återhämtning och resultat: 8–10 månader

Hos de flesta människor tar det mellan 6 och 9 månader efter operationen för att se de fullständiga resultaten. För andra kan det ta ett år.

2 till 8 veckor efter operationen börjar de transplanterade hårstråna växa ut. Inledningsvis kan hårstråna se tunnare ut, vilket är helt normalt och bara tillfälligt.

Vad kostar en hårtransplantation utan rakning?

En hårtransplantation utan rakning har en hög kostnad eftersom det är ett arbetskrävande ingrepp för kirurgen och det medicinska teamet.

Kirurgens kompetens och förmåga är avgörande för ingreppets framgång. Utan en fullständig förståelse för ingreppets komplexitet kan det inte genomföras. En hårtransplantation utan rakning kostar dock mycket mer i Sverige än i vissa andra länder.

Exempelvis har nyligen kostnaden för en U-FUE i Turkiet kommit att bli intressant för konsumenter eftersom den är betydligt lägre än i Sverige. Du måste dock tänka på sjukskrivning, resekostnader och schemamässig planering innan du överväger ett ingrepp utomlands.

Kan ingreppet genomföras vid alla typer av håravfall?

Ja, en U-FUE-transplantation kan behandla alla sorters håravfall där ett tillräckligt antal follikulära enheter finns att tillgå.

Problem uppstår endast vid frånvaro av givarområde. Vid alopecia areata påverkas exempelvis ofta stora fläckar av hårbotten, och patienterna har då inte många folliklar med nackhår.

Oftast fungerar det vid tillbakadragande hårfäste, kalhet på hjässan, skäggskallighet, manligt och kvinnligt håravfall, fläckvis håravfall i skägget, tunnhårighet och fläckvis skallighet med intakt nackhår. Du kan också välja hårtransplantation utan rakning av mottagarområdet på bröstet.

Kliniker i Sverige och Turkiet

Kliniken och de tjänster som tillhandahålls avgör transplantationens kostnad. U-FUE i Sverige kan kosta någonstans mellan 60 000–300 000 kronor. Preoperativ konsultation, själva ingreppet och uppföljningar under återhämtningen är i vissa fall inkluderade i detta priset. 

Klinikerna för hårtransplantation utan rakning i Sverige tar oftast betalt beroende på vilket område som behöver transplanteras (hjässa, hårfäste, etcetera),  och beroende på follikelextraktionen. Vissa kliniker tar betalt 30–60 kronor per follikel, men kan då komma att överdriva hur många folliklar som krävs för att driva upp priset.

Klinikerna i Turkiet ger däremot den bästa hårtransplantationsupplevelsen för mycket lägre priser. Exempelvis ligger snittkostnaden för en FUE-transplantation mellan 15 500–26 500 kronor.

Varje år väljer tusentals människor att göra en U-FUE-transplantation i Turkiet. Detta har gjort att Istanbul har blivit världens största nav för hårtransplantationer. Även efter att du räknat in resa och boende kan du tjäna upp emot 65 procent på att göra ingreppet i Turkiet.

En flygbiljett från Stockholm till Istanbul kostar i runda slängar mellan 650 och 1500 kronor. Att hyra ett hus i Istanbul kostar mycket mindre än någon annanstans i Europa. Många kliniker erbjuder dessutom paketpriser med all inclusive-behandling och boende, helt utan dolda kostnader för konsultationer och uppföljning. Turkiska läkare har betydande erfarenhet av U-FUE och talar mycket bra engelska. Du kan med andra ord förvänta dig ett bra samspel om du själv talar bra engelska. Du kan också räkna med att bli 100-procentigt nöjd med resultatet.

Fördelar:

Nackdelar:

Risker och överväganden

En hårtransplantation utan rakning är generellt sett säker, med kort sjukfrånvaro. Den innebär färre risker som obehag, svullnad och irritation av hårbotten. De flesta av dessa problem kan undvikas med ett välutbildat medicinskt team och korrekta kirurgiska tekniker. Det finns dock några långsiktiga bekymmer som är värda att nämna:

Det är oerhört viktigt att du och din kirurg diskuterar vilket som är ditt förväntade resultat, och att ni sätter realistiska mål.

Fördelar och nackdelar

Fördelar:

Generellt sett kräver hårtransplantationsingrepp att man rakar de områden som ska agera givar- och mottagarområde. Vid en U-FUE elimineras behovet att raka hårbotten före ingreppet. Ibland väljer dock kirurgen att raka endast givarområdet, men ser då till att det rakade området går att gömma med hjälp av nackhåret.

Dessutom är U-FUE en mindre invasiv teknik som inte efterlämnar något uppenbart ärr vid givarområdet.

Nackdelar:

U-FUE-metoden kräver en hög expertis och erfarenhet. Det är mer tidskrävande än vanlig FUE, och det går inte skörda hur många follikulära enheter som helst.

U-FUE är inte rekommenderat när håravfallet är alltför omfattande, eller när alltför stora hårvolymer krävs för transplantationen.

Återhämtning och resultat

Såret läker 7 till 10 dagar efter operationen. Då kan du återuppta dina vanliga aktiviteter. Kirurgen kan komma att ge dig läkemedel för att motverka svullnad och andra problem som kan uppstå efter alla hårtransplantationer.

Du kan ta till följande åtgärder för att dra ned på återhämtningstiden:

Det transplanterade håret kommer troligen att falla av två till tre veckor efter ingreppet. Det främjar tillväxt av det nya håret. De flesta människor uppmärksammar ny tillväxt av håret 8 till 12 månader efter operationen.