Cosmena AB
Dragarbrunnsgatan 36C
75320, Uppsala, Sweden


Behandling-av-håravfall-hero-1200-675px

Behandling av Håravfall

Många personer som lider av håravfall söker behandlingar för att återfå hårväxten eller för att bevara det hår de har kvar.

Effektiva och framgångsrika behandlingar börjar med att utröna den underliggande orsaken till håravfallet. En korrekt diagnos är vad som leder till lämpliga alternativ för behandling.

Behandlingsalternativ kan variera från homeopatiska kurer till kirurgiska ingrepp såsom hårtransplantation. Ibland kan behandling av den underliggande åkomman som orsakar håravfallet vara tillräckligt. Även om vissa behandlingar inte lever upp till patientens förväntningar så finns det vissa behandlingar som faktiskt haft stor framgång med att stoppa håravfall och ge återväxt av hår som tappats. Dock är det högst individuellt beroende på både den underliggande orsaken och allra mest patientens unika situation.

Kan håravfall verkligen behandlas?

I och med det breda och varierade utbudet av behandlingsalternativ kanske du undrar om någon av alla dessa alternativ verkligen kommer att hjälpa dig?

Alla framgångsrika behandlingar börjar med att utröna orsaken, men behandlingens framgång varierar också beroende på vilken metod som används. Exempelvis är det troligare att en hårtransplantation kommer att ge ett gott resultat jämfört med olika schampon som marknadsförs som hårstimulerande. Om ditt håravfall beror på en medicinsk åkomma är det också troligt att du kan återfå ditt hår om den underliggande orsaken behandlas. Om den underliggande orsaken är tillfällig, då är mest troligt håravfallet också tillfälligt.

Det är många saker du bör ta i beaktande när du överväger vilken behandling du önskar. Först och främst bör du diskutera dina alternativ med din läkare. Du bör också överväga den eventuella kostnaden för behandling. Kirurgiska alternativ såsom transplantation är mer framgångsrikt, men också mer kostsamt än exempelvis icke-kirurgiska alternativ till behandling. Tänk också på att hårtransplantationer inte omfattas av den skattefinansierade allmänna vården i Sverige, då de bedöms vara estetiska ingrepp.

Vidare är det värt att notera att kirurgiska tekniker har utvecklats med åren. Hårtransplantationsingreppen har avancerat mycket sedan de påbörjades under 1950-talet. De onaturliga resultaten som liknat ”dockhår” eller så kallade rastaflätor, som tidigare varit resultaten som förknippats med hårtransplantationer, har utvecklats till individuella hårsäckstransplantationer som ger ett mycket mer naturligt resultat. När transplantationen är välgjord så är det dessutom i stort sett omöjligt att se att det gjorts ett ingrepp.

Förutom kirurgiska tekniker så har även de farmaceutiska alternativen utvecklats med tiden. Om du upplever håravfall just nu har du därför tillgång till många alternativ för att både sakta ner håravfallet och tillbakabilda effekten, samt även stimulera återväxt av förlorat hår. Detta gäller heller inte bara hår på huvudet, utan även i skägg, ögonbryn, mustasch, ögonfransar eller varhelst på kroppen där du drabbats av håravfall. Alternativen kan anpassas efter dina förväntningar.

Ingen behandling är 100 % framgångsrik, men om du väljer behandling noggrant och tillämpar den ändamålsenligt så ska de flesta alternativen, särskilt de kirurgiska ingreppen, ge åtminstone visst resultat.

Medicinska behandlingar

Farmakologiska alternativ finns tillgängliga för att behandla håravfall. Dock används de främst för att behandla kvinnligt och manligt, ärftligt håravfall. De vanligaste läkemedlen är de som innehåller det verksamma ämnet minoxidil eller Finasterid eller Propecia. Preparat med Minoxidil säljs receptfritt på svenska apotek och används för att motverka håravfall. Det kommer i olika former såsom shampoo, vätska och skum. Minoxidil appliceras i hårbotten enligt anvisningar en till två gånger dagligen. Om det används som föreskrivet kan Minoxidil stimulera hårväxt, sakta ner pågående håravfall och motverka framtida håravfall. Det tar i genomsnitt sex månader av daglig behandling av minoxidil för att se resultat. Ibland kan det ta längre tid. Om du upplever önskvärd effekt av minoxidil behöver du fortsätta daglig behandling. Om du avbryter behandlingen kommer effekten avta och håravfallet återkomma. Det är också viktigt att veta att Minoxidil främst hjälper i tidigare stadier av håravfall. Om du har förlorat allt hår är det inte längre en hjälpsam behandling.

Finasterid/Propecia är ett receptbelagt läkemedel som används främst för manligt ärftligt håravfall. Om behandlingen med Finasterid sker enligt anvisning kan det sakta ner håravfall och stimulera ny hårväxt hos vissa användare. Du behöver fortsätta att ta Finasterid dagligen. Som med Minoxidil kan det ta tid, i snitt fyra månader, för att se resultat och är mest effektivt om behandlingen sätts in i ett tidigt skede av håravfallet. Det finns även en risk att finasterid inte fungerar för dig om du är över 60 år.

Andra läkemedel används för att behandla håravfall såsom spironolakton och oral dosering av dutasterid. De används främst vid kvinnligt ärftligt håravfall. Finasterid kan också bli utskrivet till kvinnor som upplever ärftligt håravfall och som inte kan bli gravida. Innan du påbörjar någon farmakologisk behandling ska du alltid konsultera din läkare för att få en klar bild av möjliga biverkningar. Ha även i åtanke att de flesta av dessa läkemedel är kostsamma och inte ger resultat för alla.

Hårtransplantationer

I de flesta fall så är det de kirurgiska alternativen som ger de bästa resultaten. Hårtransplantationen går till så att kirurgen tar hår från en del av huvudet eller kroppen och flyttar det till den kala fläcken. De vanligaste områdena att ta hår ifrån är bakhuvudet eller sidan av huvudet. Kropp-till-huvud-transplantationer är inte heller ovanligt längre. Hårstransplantationer utförs som dagkirurgi under lokalbedövning.

Det finns ett flertal olika hårtransplantationsprocedurer nuförtiden och de skiljer sig främst i extraktionstekniken för donatorhåret. Detta innefattar olika sätt att hantera extraktionen av hårsäckarna. De vanligaste kallas FUT (follicular unit transplantation) och FUE (Follicular unit extraction). Det finns också en variant för direkt hårinplantation (DHI). Hårpluggar, som var en tidig typ av hårtransplantation, används sällan nuförtiden då forskningen har gått framåt och nya tekniker utvecklats.

Hårtransplantation används mestadels för att behandla manligt och kvinnligt ärftligt håravfall. Det kan även användas för behandling av annan hårförlust på huvudet eller ansiktet såsom hjässan, skägg, ögonbryn, ögonfransar eller kring mustaschen

Hårtransplantationer är ett ingrepp som visat framgångsrika resultat och varaktiga lösningar på håravfall. Alltmedan de kirurgiska teknikerna utvecklas, förbättras även möjligheten att få resultatet att se naturligt ut. Det är såklart bäst att utföra ingreppet i ett tidigt stadie för bättre resultat, men du kan genomföra en hårtransplantation så länge du har tillräckligt med hår som kan agera som donator till din kala fläck.

Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa ingrepp inte omfattas av sjukförsäkringar och oftast är mycket kostsamma.

Andra vanliga ingrepp

Utöver farmakologiska och kirurgiska behandlingar för håravfall finns även andra möjliga alternativ. Du kan till och med använda någon utav dem hemma.

Plättrik blodplasma (PRP) kan användas i injektionsform. Studier har visat att dessa injektioner på ett säkert och framgångsrikt vis kan behandla håravfall. Plättrik blodplasma främjar hårtillväxt eftersom det innehåller en ökad mängd av tillväxtfaktorer. Vid den här behandlingen så injicerar läkaren plasman i de områden som är drabbade av uttunning eller skallighet. PRP-injektionerna är ett enkelt ingrepp som behöver upprepas för bästa resultat.

Microneedling är ett annat alternativ till behandling som stimulerar hårväxt. Du kan köpa en microneedling-apparat utan recept och maskinen har hundratals små nålar som kan användas på hårbotten. Studier på effektiviteten med microneedling har visat att det ger bäst resultat om det kombineras med andra typer av behandlingar såsom injektioner med plättrik blodplasma eller kortikosteroider.

Viss forskning har visat på förbättringar av tätheten i hårväxten vid laserbehandlingar. Du kan köpa en lågnivå-lasermaskin, hättor och kammar för hemmabruk. Det har visat viss framgång vid behandling av ärftligt håravfall, alopecia areata, och håravfall orsakat av cellgiftsbehandling för både män och kvinnor. Laserbehandlingen kräver även den upprepade behandlingstillfällen. Det behövs dock ytterligare studier för att kunna utvärdera de långsiktiga effekterna.

Kortikosteroiderna injiceras i de områden som är skalliga eller drabbade av uttunning för att stimulera återväxt av håret. Den läkare som utför ingreppet ger dig injektionerna av kortikosteroiderna var 4-8:e vecka. Dessa injektioner är vad som anses vara mest framgångsrikt vid behandling av alopecia areata.

I vissa fall kan hårlinjereducerande ingrepp göras kirurgiskt. Dessa görs i syfte att balansera helhetsintrycket av ansiktets struktur och proportioner. Om du har en stor panna, ett högt hårfäste som skapar en stark kontrast till ett i övrigt tjockt hår, låga eller buskiga ögonbryn eller helt enkelt vill ändra ditt hårfäste genom att flytta det, då kan du vara kandidat för ett sådant ingrepp.

Huskurer och naturläkemedel

Som ett tillägg till tillgängliga mediciner och ingrepp så väljer vissa att använda sig av hus- och naturkurer som ett billigare och mer lättillgängligt alternativ. Det är till exempel möjligt att ett ökat intag av biotin, zink, järn och protein kan hjälpa eftersom underskott av dessa ämnen kan orsaka håravfall. Vissa patienter väljer att äta mer mat med dessa näringsämnen i eller ta kosttillskott för att öka deras hårtillväxt. Kom dock ihåg att om nivåerna av dessa ämnen redan är goda så kommer ett extra tillskott inte göra någon nytta och kan tvärtom vara skadligt.

Vidare finns det en rad olika naturliga tillskott som används av personer som lider av håravfall. De använder exempelvis jojobaolja för att återfukta hårsäckar och göra nya, samt för att få ett starkare och hälsosammare hår. Trots att många upplever att jojobaolja hjälper deras hårceller att föröka sig så finns det inget som kan styrka detta påstående. Aloe vera är också en sådan kur som används för att behandla håravfall. Det finns en uppfattning om att aloe vera kan stoppa hår från att falla av, vilket inte har kunnat bevisas. Bland andra huskurer finns vitlök, löksaft, lakritsrot, rosmarinolja, kokosmjölk, äppelcidervinäger, cayennepepper, tistelolja, ägg och andra livsmedel. Tyvärr finns inget som styrker ryktet om att dessa skulle vara effektiva som behandling för håravfall.

Könsskillnader att ta hänsyn till

Generellt sett drabbas män oftare än kvinnor av håravfall. Det är dock något som drabbar människor över hela jorden i den bemärkelsen att män och kvinnor i alla åldrar, av alla etniciteter och nationaliteter upplever detta.

Det finns dock uppenbara skillnader i hur håravfall drabbar män och kvinnor. Först och främst så är karaktären på håravfallet annorlunda mellan könen. Andra skillnader är möjligen inte lika framstående. Exempelvis finns det en kulturell uppfattning och förväntan kring kvinnors hår som en viktig del av utseendet som inte påverkar män med håravfall på samma vis. Dessa skillnader kan dock adresseras på ett tillfredsställande vis i samband med att du har en genomgång med din läkare eller hårspecialist.

Både män och kvinnor förlorar oftast sitt hår med åldern som en del av det manliga och kvinnliga ärftliga håravfallet. Det är troligare att män tappar hår i frontala delar av hårfästet, medan kvinnor oftast får erfara tunnhårighet på hjässan. Dessutom är total skallighet vanligare hos män än kvinnor.

När man bedömer allvarsgraden av håravfall används olika klassifikationssystem. Dessa skiljer sig mellan män och kvinnor. Norwood-skalan används för att utvärdera allvarsgraden i håravfall hos män, medan Ludvig-skalan används för att göra detsamma för kvinnors håravfall.

Med anledningen av de skilda mönstren i hur håravfallet ter sig så är de restaurerande teknikerna och ingreppen något olika. Det är även så att farmakologiska behandlingar för manligt ärftligt håravfall påverkar hormoner vilket inte gör dem lämpliga för kvinnor.

Att välja en klinik för att behandla håravfall

Att välja den läkare som skall behandla ditt håravfall och att välja vilken klinik som du vill bli behandlad på är en av de första och viktigaste stegen i att hantera håravfall.

Det här beslutet innebär att du kommer lägga ditt förtroende och ditt utseende i någon annans händer. Det är därför rimligt att du vill känna dig trygg i ditt val och ta dina beslut varsamt. Vad du till slut väljer är det som avgör hur slutresultatet blir. Dessutom kan oerfarna läkare och undermåliga klinker göra mer skada än nytta. Noggranna efterforskningar är därför rekommenderat.

Vilka faktorer finns det att ta hänsyn till? Primärt bör du finna en läkare som är specialiserad på området, en hudläkare eller plastikkirurg med erfarenhet av behandling för håravfall. Det rekommenderas att du gör efterforskningar för att finna artiklar, recensioner och allt annat publicerat material om läkaren och kliniken du överväger. Mycket av din kontakt kommer ske med läkaren och behandlingens slutresultat beror på denne. Därför bör du känna dig trygg med deras kunskaper. Självklart är det också viktigt att välja en klinik med gott rykte. Att undersöka kundrecensioner och rekommendationer samt besöka de kliniker du överväger är en god idé.

Sist men inte minst bör du ta i beaktande priset. Om du är i behov av en hårtransplantation så vet du troligen att det är en kostsam behandling. Ta reda på alla kostnader som är relaterade.

I Sverige eller utomlands

Det finns många kliniker specialiserade på behandlingar för håravfall både i och utanför Sverige. Turkiet är till exempel kända för sina många klinker för hårstransplantation som erbjuder ingreppet till rimliga priser. Dock bör du inte enbart basera ditt beslut på priset. När du ser till den samlade prisbilden så är det inte bara priset för ingreppet som är viktigt. Du behöver ta hänsyn till kostnader för resa och logi, eventuell ledighet, försäkringar och att resa tillbaka för uppföljningar av ingreppet samt flera andra kostnader som du kan behöva stå för om du väljer en klinik utomlands.

Att genomgå ett kirurgiskt ingrepp, även hårtransplantationer, kommer med vissa risker. Därför vill du kanske utföra ingreppet på hemmaplan för att ha nära till uppföljningar.