Cosmena AB
Dragarbrunnsgatan 36C
75320, Uppsala, Sweden


Kvinnligt-håravfall-hero-1200-675px

Kvinnligt håravfall

Har du lagt märke till att din hästsvans blivit tunnare? Har din mittbena blivit bredare? Svarar du ja på någon av dessa frågor? Om så är fallet kan du vara drabbad av ett tillstånd som kallas för “kvinnligt håravfall”.

Håravfall förknippas oftast med män, men kan mycket väl även drabba kvinnor. Flera miljoner kvinnor jorden runt lider av det tillstånd som kallas för kvinnligt håravfall. Faktum är att just det som kallas för “kvinnligt håravfall”, som är genetiskt, är en mycket vanlig anledning till håravfall hos kvinnor.

På grund av psykologiska och socioekonomiska faktorer, påverkas kvinnor annorlunda än män av håravfallet. Olyckligtvis har håravfall ofta en större påverkan på självförtroende och mental hälsa hos kvinnor.

I den här artikeln vill vi ge dig relevant och grundläggande information om kvinnligt håravfall, samt vad du kan göra för att förebygga det.

Vad är kvinnligt håravfall?

Kvinnligt håravfall liknar manligt håravfall. Både kvinnligt och manligt håravfall orsakas dessutom av androgen alopeci. Vanligtvis tappar kvinnor mellan 50 och 100 hårstrån per dag. När det hår vi tappat slutar att växa ut, då har det som kallas för kvinnligt håravfall inletts.

Män upptäcker att de lider av manligt håravfall när de märker att hårfästet dragit sig uppåt. De upptäcker också att håret börjar glesna lite här och där på huvudsvålen. Hos kvinnor däremot, tunnas håret ut över tid. Det är hårets volym och längd som drabbas.

De symtom som är vanligast att kvinnor först märker av är en breddad mittbena och en känsla av att håret blivit tunt. Vid 60 års ålder har nästan varannan kvinna ett håravfall som upplevs som generande. Dessutom har mer än hälften av alla kvinnor ett betydande håravfall någon gång under livet.[1] Kvinnligt håravfall är ett progressivt tillstånd. Med det menas att håret tunnas ut mer och mer. Kvinnor brukar dock inte tappa allt sitt hår, så som män gör.

Det finns många olika orsaker till att kvinnor drabbas av kvinnligt håravfall. Fysisk och psykisk stress är två av dem. Det kan dessutom bero på biverkan av mediciner, genetiskt arv och andra medicinska orsaker. Om du märker att din bena börjar bli bredare, eller att håret blir tunnare, rekommenderar vi att du kontaktar sjukvården. Du kan antingen kontakta en allmänspecialist på vårdcentralen, eller en dermatolog. De kan ta reda på orsaken till ditt håravfall genom att ta prover i diagnostiskt syfte.

Vi rekommenderar att du ber läkaren på din vårdcentral om en remiss till en psykiatriker, eller terapeut, eftersom håravfallet i sig kan leda till en ökad psykisk stress. På så sätt kan du få hjälp att hantera de psykiska problem som kan uppstå till följd av håravfallet. Problemet med kvinnligt håravfall är givetvis mycket frustrerande. Det är dock viktigt att komma ihåg att mediciner och tekniker ständigt förbättras. Forskning pågår alltjämt för att hitta bästa tänkbara behandlingar.

När uppstår kvinnligt håravfall?

När det kommer till ålder går inte någon säker. Det är vanligt med kvinnligt håravfall hos 20-åringar. Vanligast är dock att kvinnor börjar uppleva kvinnligt håravfall i 40-60 årsåldern i samband.

Kvinnligt håravfall är som tidigare nämnt en progressiv sjukdom. Det innebär att när de första tecknen och symtomen på kvinnligt håravfall uppstår, kommer håravfallet att fortsätta utvecklas.

Oavsett i vilken ålder kvinnligt håravfall uppstår, och hur länge man haft det, är symtomen desamma. Kvinnor tenderar att inte bli kala på huvudet, utan upplever istället ett naturligt tunnare hår. Med tiden kan detta leda till olika psykologiska problem.

Symptom på håravfall

Symtomen vid kvinnligt håravfall är annorlunda än dem man ser vid manligt håravfall. Exempelvis får kvinnor en bredare mittbena istället för tillbakadraget hårfäste.

  1. Telogen effluvium, eller helt enkelt att att tappa hår, är en väsentlig del av kvinnligt håravfall. Det har utvecklats en skala över hur mycket hår man tappar. Då kan man bedöma vilken grad av håravfall man lider av. Denna skala är en snabb och effektiv metod för att identifiera hur mycket hår manupplever att man tappar. Både läkare och patient gör denna uppskattning av hur mycket hår som tappas. Sedan jämförs detta med skalan, och därefter kan man hitta den bästa behandlingsmetoden.
  1. Hårets miniatyrisering – Hårfolliklarna i hårbotten förekommer och växer i grupper om 3-4 stycken. Detta ger hårbotten ett tjockare och speciellt utseende, olikt alla andra delar av kroppen. Kvinnor som lider av kvinnligt håravfall på grund av androgen alopeci kommer tappa hår i dessa grupper. Det ger ett intryck av att de bli allt skalligare, samt att benan blir vidare.

Din läkare kan vidare dela in ditt kvinnliga håravfall i tre olika typer:

Kvinnligt- kontra manligt håravfall

Såväl kvinnligt- som manligt håravfall orsakas oftast av androgen alopeci. Detta är ett tillstånd som beror på ett överskott av manliga hormoner, vilket uppträder vid såväl kvinnligt- som manligt håravfall.

Manligt håravfall drabbar inte kvinnor, eftersom såväl symtom som inledning skiljer mellan könen. Män brukar som sagt drabbas av en tillbakadragen hårlinje, samt kala fläckar runt tinningar och uppe på huvudet. Kvinnligt håravfall är vanligare runt mittbenan tillsammans med en förtunning av håret.

Manligt håravfall brukar ha sin början strax efter puberteten. Kvinnligt håravfall däremot brukar ha sin debut från allt mellan 35-, till 40- eller 50-årsåldern.

Nivåer av kvinnligt håravfall

Ludwig-skalan används för att identifiera olika nivåer av kvinnligt håravfall. Manligt håravfall diagnostiseras istället med hjälp av Hamilton-Norwood-skalan.

Tecken på kvinnligt håravfall kan delas in i fyra stadier på Ludwig-skalan.

Vad beror kvinnligt håravfall på?

För att få en säker diagnos av kvinnligt håravfall måste man ta reda på vad som är orsaken i varje enskilt fall.

När håravfallet är ojämnt och diffust kan orsaken vara en skadlig, underliggande sjukdom. Denna sjukdom måste diagnostiseras av din läkare. Oftast kan kvinnligt håravfall diagnosticeras genom att läkare undersöker vilket stadie av håravfall du lider av samt går igenom din anamnes. Slutligen bör läkaren också göra en bedömning av din hårbotten.

När alla undersökningar är avklarade kommer läkaren också titta efter tecken på infektion eller inflammation som kan påverka din hårbotten. Avslutningsvis behöver läkaren ordinera blodprover för att ytterligare undersöka orsakerna till att just du lider av kvinnligt håravfall.

3 vanliga orsakerna till kvinnligt håravfall

  1. Genetiska orsaker. Eftersom kvinnligt håravfall är ett resultat av androgen alopeci, är hormoner och gener påverkade. Håravfall är genetiskt och man kan ärva det av sina föräldrar. Risken att drabbas av kvinnligt håravfall om en av dina föräldrar också är drabbad är därför större.
  2. Livsstilsrelaterade orsaker. En hälsosam diet är väsentligt för såväl fysisk hälsa som för att förbättra hårets styrka och struktur. Vissa vitaminer och mineraler är nödvändiga för hårets uppbyggnad.
  3. Sjukdomar och infektioner.  Vissa sjukdomar påverkar hårbotten direkt. Exempelvis svampinfektioner kan leda till ärrvävnad och ojämn skallighet. Andra tillstånd, orsakade av autoimmuna sjukdomar, kan leda till håravfall eller till att håret blir gradvis allt tunnare.

Genetik

Genen för kvinnligt håravfall ärvs ned från föräldrar till barn. På grund av dess komplexa natur forskas det fortfarande kring de genetiska faktorer som ligger bakom kvinnligt håravfall.

Den gen som har muterat, och därigenom ligger bakom den ärftliga faktorn vid manligt håravfall, är den så kallade AR-genen. Vilken gen som ligger bakom kvinnligt håravfall kan man än så länge bara sia kring. Man tror att den gen som har en kodning för produktionen av proteinet aromatas påverkar kvinnligt håravfall.

Aromatas är ett enzym som omvandlar testosteron till estradiol, vilket kan spela en roll vid kvinnligt håravfall. Det kan samtidig förklara orsaken till varför de flesta kvinnor drabbas av kvinnligt håravfall efter klimakteriet.

Livsstil

Det är inte bara gener som orsakar kvinnligt håravfall. Exempelvis är stress en av de vanligaste orsakerna till kvinnligt håravfall. Stress spelar en stor roll när det kommer till håravfall. Överdriven stress kan leda till ett tillstånd som heter telogen effluvium eller diffust håravfall.

Man tror även att stress kan trigga autoimmuna tillstånd såsom alopecia areata och alopecia universalis, vilka bägge kan framkalla håravfall.

Studier har bevisat att din diet påverkar den nivå av håravfall du upplever. Vidare har de som äter medelhavskost, framförallt bestående av råa grönsaker och hälsosamma proteiner, en minskad risk att utveckla androgen alopeci.

Sjukdomar och infektioner

Det finns en mängd sjukdomar och infektioner som kan leda till att man utvecklar kvinnligt håravfall.

Några av de vanligaste åkommorna som orsakar kvinnligt håravfall är klimakteriet, graviditet, sköldkörtelsjukdomar och blodsjukdomar såsom anemi.

Dessutom kan håravfall uppstå till följd av polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), olika hudåkommor såsom psoriasis, revorm och seborroiskt eksem.

Fysiskt trauma mot huvud och hårbotten kan också leda till håravfall. Det är då ärrvävnaden som bidrar till förekomsten av kala fläckar. Slutligen kan diet, snabb viktförlust och överdosering av A-vitamin leda till håravfall.

Hur kan man förebygga kvinnligt håravfall?

Det finns dessvärre ingen botemedel mot kvinnligt håravfall. Framstegen inom medicinsk teknik har däremot gett oss en mängd behandlingar samt preventiva metoder. Med dess hjälp kan man reducera håravfallet.

Preventiva åtgärder kan dock bara skydda till viss del, eftersom de flesta fall av kvinnligt håravfall är genetiska. Detta innebär att de preventiva åtgärder som listas här nedan endast har en begränsad effekt, tills motsatsen är bevisad.

En metod för prevention innefattar hårvård samt användning av lämpliga behandlingar. Kvinnor bör följa listan med rekommendationer här nedan för att förebygga håravfall:

Det är som sagt inte garanterat att dessa behandlingar fungerar. Du bör dock testa dem, åtminstone tills du får en lämplig behandling av din läkare.

Hur kan man behandla kvinnligt håravfall?

Det finns som sagt inget botemedel för kvinnligt håravfall för närvarande. Det finns dock läkemedelsbehandling för kvinnligt håravfall.

En tidig diagnos av kvinnligt håravfall är till fördel för att hjälpa till att räkna ut vilken behandling eller kur som passar just dig bäst.

  1. Minoxidil – också känt som Rogaine forte. Detta är ett läkemedel som av läkemedelsverket är godkänt för behandling av håravfall. Det är en kutan lösning som finns i två styrkor, 20 mg/ml och 50 mg/ml.Minoxidil används genom att man applicerar det på hårbotten varje dag. Det är bevisat att lösningen kan hjälpa hårets återväxt och kan ge en tätare hårväxt. Dessvärre slutar återväxten när läkemedlet inte längre används.Efter 6-12 månaders användning kan man se resultat av behandlingen. Om du inte sett resultat efter denna tid kan din läkare skriva ut en alternativ behandling.
  1. Finasteride – är också ett läkemedel som är godkänt av läkemedelsverket. Det är dock bara indicerat för manligt håravfall. Vissa läkare rekommenderar dock Finasterid för behandling av kvinnligt håravfall. Det finns dock ett visst stigma kring användning av Finasterid hos kvinnor i fertil ålder, på grund av dess teratogena effekt. Det innebär risk för fosterskador om det tas i samband med graviditet.
  1. Spironolactone – Detta är ett vätskedrivande läkemedel, vilket används vid hjärtsjukdomar. Det avlägsnar överflödig vätska som kroppen samlat på sig till följd av hjärtsvikt. Dessutom stoppar läkemedlet också produktionen av hormonet androgen och ökar därmed hårväxten.

Regelbundna blodprov krävs när man tar detta läkemedel. Man kontrollerar då elektrolytrubbningar och sänkt blodtryck.

Hårtransplantationer som hjälp vid kvinnligt håravfall

Hårtransplantation är en teknik som funnits i mer än ett halvt sekel. Nu öppnar allt fler kosmetiska kliniker. De erbjuder prisvärda tillvägagångssätt för hårtransplantationer.

Vanligtvis använder man sig av FUE– eller FUT-metoden vid hårtransplantation. Det är bara en liten skillnad mellan de båda metoderna. Den metod som är bäst lämpad för just dig kommer förklaras för dig i detalj när du bokat tid hos en privat kirurg.

Tack vare framsteg inom teknik har hårtransplantationerna kommit långt. Nuförtiden ser resultatet naturligt ut jämfört med hårpluggarna förr i tiden. Alla människor är dock inte bra kandidater för hårtransplantation. Det beror nämligen på vilka områden som är drabbade av håravfallet, då donatorområdena kan vara påverkade.

Slutligen bör nämnas att hårtransplantation är en kostsam process. Återhämtningsprocessen varierar mycket mellan olika patienter. Hårtransplantation ingår inte i högkostnadsskyddet, såvida inte hårtransplantationen är nödvändig ur medicinsk synvinkel.

 

Kvinnligt håravfall: huskurer och annan behandling

Kvinnor söker efter mer innovativa behandlingar för kvinnligt håravfall. Forskare försöker därför nu uppfinna lämpligare behandlingar för att stimulera hårväxt och för att förbättra psykologiskt mående.

Laser – Laser inbyggt i kammar och hjälmar finns att köpa online och har godkänts av FDA (amerikanska motsvarigheten till läkemedelsverket). Dessa laserapparater avger ett lågintensivt laserljus som hjälper till att stimulera hårväxt.

Platelet-Rich-Plasma therapy (PRP) – har inget enhetligt namn på svenska, trots att behandlingen finns på flera ställen i Sverige. Under behandlingen används ditt eget blod. Läkarna kan separera blodets komponenter och utvinna trombocyterna. Dessa injiceras sedan åter i hårbotten för att stimulera hårväxten. Det forskas fortfarande på denna behandling, trots att den redan idag finns på flera kliniker.

Huskurer för kvinnligt håravfall  – Du kan försöka använda dig av olika örtkurer för att stimulera hårtillväxten. Exempelvis finns många homeopatiska behandlingar för kvinnligt håravfall. Dessa består av eteriska oljor som kan hjälpa till att bevara hårets styrka. Oljorna innehåller lök- och vitlöksolja.

Det finns dock inget bevis på att dessa kurer faktiskt gagnar dig, så du bör inte förvänta dig ett resultat med en gång. Det skadar dock inte att försöka, trots att ytterligare forskning krävs för att styrka de homeopatiska kurernas effektivitet.

Schampo mot kvinnligt håravfall – Många hårprodukter på marknaden säger sig gynna hårtillväxten med hjälp av olika tillsatser, såsom koffein. Man tror att produkter med koffein stimulerar hårtillväxten.

Än en gång vill vi påpeka att dessa produkter inte fungerar med 100% säkerhet, men kan fungera för vissa. Du kan behöva prova dig fram för att hitta en produkt som fungerar för dig. Vi kan inte försäkra dig om att dessa produkter och metoder fungerar med 100% säkerhet förrän mer forskning finns tillgänglig.