Cosmena AB
Dragarbrunnsgatan 36C
75320, Uppsala, Sweden


Mindfulness meditation

Att utöva meditation har blivit otroligt populärt världen över. Idag är det något som de flesta känner till även om alla kanske inte har koll på exakt vad det är. Meditationens rötter går mycket långt tillbaka i tiden och kan hittas i gamla buddhistiska metoder. På senare år har meditationstekniker utvecklats för att bättre passa för de behov som finns hos människor idag.

Det finns många olika typer av meditationstekniker, och en av dem är just mindfulness meditation. I den här artikeln kommer vi ta en djupare titt på hur mindfulness meditation fungerar, utforska meditationens ursprung, gå igenom vilka fördelar som finns och mycket mer.

Vad är mindfulness meditation?

Mindfulness betyder ungefär medveten närvaro. Det vill säga att du är medveten om nuet som du befinner dig i. För att uppnå en mindfulness kan du se, höra eller känna det som finns både utanför och inom dig, men utan att döma det du upplever. Istället för att sätta etiketter på saker som bra eller dåligt, tar du istället en roll som åskådare och betraktar det som sker. Tankar och sinnesintryck får komma och gå, precis som vågor på havet.

Såhär utför du mindfulness meditation

Det är inte ovanligt att sitta i den så kallade lotusställningen under mindfulness meditation, men det är absolut inget måste. Under meditation kan du sitta eller ligga precis så som du själv vill och som känns bekvämt för dig. Det kan dock vara bra att försöka ha en någorlunda upprätt position och inte sitta hopsjunken. Då kan du lättare ta djupa andetag obehindrat.

Det finns inga rätt eller fel när det kommer till meditation. Du bestämmer själv vad som känns bäst för dig. Vad man ofta vill ha ut av mindfulness meditation, är att sakta ner tankarna och hitta ett lugn inom sig själv. Det kan man göra genom att försöka observera de tankar som dyker upp i huvudet, istället för att engagera sig i dem.

Att tankar kommer och går under mindfulness meditation är mycket vanligt. Tricket är att inte hålla fast vid dem, utan låta dem komma och försvinna. När tankarna kommer kan du försöka rikta din uppmärksamhet till nuet och bli medvetet närvarande.

Du kan öka din närvaro i nuet genom att exempelvis fokusera på din andning. Gör dig uppmärksam på hur det känns när luften rör sig genom näsan och ner i lungorna. Prova att känna in underlaget som du sitter på, hur temperaturen i luften känns eller observera de ljud som finns runt om dig.

Hur meditation påverkar kropp och själ

Det finns en hel del forskning på hur mindfulness och meditation kan påverka vårt välmående. Bland annat vet vi att det kan hjälpa mot saker som stress, ångest och även depression. Mindfulness meditation är ett fantastiskt verktyg för att lugna ner en hjärna som rusar eller ett nervsystem som är på helspänn.

Vårt nervsystem är uppdelat i det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet aktiveras när vi utsätts för olika typer av stress, både fysisk och psykisk. Något som leder till att kroppen gör sig redo på antingen kamp eller flykt.

Det sympatiska nervsystemet har alltså en funktion som är till för att göra oss redo att ta oss ann tuffa utmaningar. Exempelvis omfördelas blodflödet i kroppen, pupillerna vidgas, hjärtat slår snabbare och blodtrycket ökar.

Det här är inget farligt utan en helt naturlig funktion som vi behöver för att fungera optimalt, däremot kan det få negativa hälsoeffekter om det sympatiska nervsystemet går på högvarv. Det behöver finnas en balans tillsammans med det parasympatiska nervsystemet, som fungerar på motsatt sätt och lugnar kroppen.

En person som ofta är stressad eller har ångest har troligen ett överaktivt sympatiskt nervsystem. För att kroppen och hjärnan ska komma ner i varv behöver man aktivera det parasympatiska nervsystemet, och just det kan mindfulness meditation göra.

Meditationens ursprung

Mindfulness meditation har en historia som sträcker sig lång tillbaka i historien. Den är sprungen ur gamla buddhistiska traditioner som har använts av människor i tusentals år för att finna inre lugn.

Det var först på 1900-talet som meditation började bli populärt i västvärlden, men traditionen var inget som gemene man ägnade sig åt när den först kom hit. Snarare är det främst under de senaste decennierna som meditation och mindfulness blivit mer allmänt populärt.

Idag bedriver vi mycket forskning på området som tyder på att metoden har många fördelar. Numer är det ett verktyg som blir rekommenderat av såväl hälsocoacher som inom vården.

Mindfulness meditation jämfört med annan meditation

Det är inte helt lätt att skilja mindfulness meditation från annan typ av meditation. Som nämnt ovan kan meditation se väldigt olika ut och det finns egentligen inga rätt och fel. Varje individ kan hitta sitt eget sätt att meditera på som känns bra för dem.

Vad som skiljer mindfulness meditation från annan meditation är främst att mindfulness handlar om att utöva medveten närvaro. Att känna in och observera det som sker inom och utanför dig utan att döma. Medan annan typ av meditation kan handla om allt från visualisering av olika scenarion eller att helt gå in i sig själv och släppa taget om allt som finns utanför.

Hitta en rutin för mindfulness meditation

Om du upplever att du har svårt att få in meditation i din vardag så är du inte ensam. Många människor upplever att de har svårt att få till en rutin som fungerar. En sak som är viktig att komma ihåg är att det kan räcka med att börja med så lite som två minuter meditation om dagen, för att komma in i rutinen.

Det viktiga är att meditera utan stora krav på prestation eller ett visst resultat. Att sluta ögonen i fem minuter på kvällen och utöva mindfulness är en bra start. Därifrån kan du sedan utöka tiden om det känns bra. När schemat är fullspäckat kan du till exempel ta några minuter när du ligger i sängen för att sova och ägna dem åt mindfulness meditation.