Cosmena AB
Dragarbrunnsgatan 36C
75320, Uppsala, Sweden


Ögonbrynstransplantation-hero-1200-675px

Ögonbrynstransplantation

Ögonbrynstransplantation är en kosmetisk metod för att restaurera ögonbrynen. Under ingreppet transplanteras follikulära enheter, hårsäcksgrupper, från givarområdet till ögonbrynsområdet. Syftet med ingreppet är att de nya hårstråna ska ge ögonbrynen en fylligare look.

Det är vanligt att man idag använder sig av olika sminkprodukter för att fylla i tunna och glesa ögonbryn. Dessa åtgärder är dock inte alltid helt framgångsrika. Idag är det därför allt vanligare att man för ett permanent resultat väljer att göra en ögonbrynstransplantation.

Patienterna ser ögonbrynstransplantationen som en möjlighet att ge nytt liv åt hårväxten i ögonbrynsområdet. Ingreppet utvecklades ursprungligen för att reparera ögonbrynen hos patienter som förlorat dem till följd av genetiska sjukdomar eller efter cellgiftsbehandling. Nuförtiden har metoden dock tagit fart ordentligt och används såväl kosmetiskt som medicinskt.

Även om det är ett ganska okomplicerat ingrepp finns det flera aspekter att fundera över innan man gör en operation. Dessa är bland annat kostnad, risker och bieffekter.

Vad är en ögonbrynstransplantation?

En ögonbrynstransplantation är alltså ett kirurgiskt ingrepp som syftar till att förstärka ögonbrynens form och fyllighet. Ingreppet utförs av en plastikkirurg som förflyttar hårfolliklar från ett annat område på kroppen. Detta område kallas för givarområde. Hårsäckarna som skall doneras till det nya området skördas oftast från bakhuvudet.

Ögonbrynen är ett  betydelsefullt anletsdrag eftersom de ger ansiktet symmetri och utgör en huvudsaklig inramning av ansiktet. Därför kan håravfall i ögonbrynen ha en negativ påverkan på självkänsla och välbefinnande. Håravfallet kan bero på medicinska åkommor och behandlingar, eller på överdrivet plockande av ögonbrynen.

Beroende på dina behov och förväntningar av en ögonbrynstransplantation kan ögonbrynen återskapas eller få en ny form. Detta ingrepp skapar en naturlig look och en permanent lösning, både för patienter med tunna ögonbryn och för patienter som inte har några ögonbryn alls. Ögonbrynstransplantation skiljer sig från andra alternativ, såsom microblading, genom det livslånga resultatet.

Tekniker för återställande av ögonbrynen finns rapporterade ända från början av 1800-talet. Det är dock utveckling av, och framsteg inom, den vanliga hårtransplantationskirurgin som gjort dagens resultat inom ögonbrynstransplantation möjligt.

Ögonbrynstransplantation är ett kirurgiskt ingrepp som utförs av en kvalificerad plastikkirurg. Det är av flera anledningar mycket viktigt att man vänder sig till en tillförlitlig klinik, och till en erfaren kirurg. Ögonbrynen utgör exempelvis ett oerhört viktigt bidrag till det övergripande utseendet och till hur man uppfattas av andra. Ingreppet påminner mycket om en vanlig hårtransplantation. Tack vare toppmodern teknik är det nuförtiden möjligt att åstadkomma utomordentliga resultat. Oavsett om patienten önskar fylligare och tjockare ögonbryn eller en mer diskret tjocklek är det idag möjligt att åstadkomma båda förändringarna.

Ögonbrynstransplantationsoperationen tar som regel mellan tre och fyra timmar. Samtidigt tar hela processen, från första konsultationen till full återhämtning, ungefär ett år. 

Kännetecken på håravfall vid ögonbrynen

Håravfall vid ögonbrynen kan uppstå samtidigt som håravfall i hårbotten. Ögonbrynen kan tunnas ut, eller helt enkelt sluta växa.

Hypotrichosis är den medicinska termen för att ögonbrynen tunnas ut, eller att oregelbundna mönster uppstår. Hypotrichosis kan uppstå av samma anledningar som håravfall på huvudet, men kan också vara oberoende av håravfall i hårbotten. Antingen drabbas endast ett ögonbryn eller så drabbas bägge ögonbrynen, i större eller mindre utsträckning. Det finns ett flertal orsaker till håravfall eller förtunning av ögonbrynen. De främsta av dessa orsaker är:

Alopeci är en autoimmun sjukdom och utgör en av de vanligaste orsakerna till håravfall i ögonbrynen. Det finns tre huvudtyper av alopeci:

Därutöver har vissa människor medfött håravfall i ögonbrynen, vilket innebär att man är född utan ögonbrynshår. Permanent förlust av hår i ögonbrynen kan dessutom orsakas av att man plockat ögonbrynen för att ändra deras form. Även sjuklig besatthet av att plocka ögonbrynen (trichotillomani) kan orsaka självförvållad, permanent förlust av dem. Medicinska eller kirurgiska behandlingar kan också leda till förlust av ögonbrynen. Till dessa behandlingar hör kemoterapi, strålningsbehandling, eller kirurgiskt avlägsnande av tumörer.

Alla dessa orsaker kan resultera i olika typer av håravfall i ögonbrynen. Därför måste en noggrann bedömning och utvärdering av orsaken till håravfallet göras innan en behandling kan sättas in.

Val av metod för behandling

Orsaken till ditt håravfall spelar otroligt stor roll när det gäller vilka alternativ du har för behandlingsmetod. Behandlingsalternativen kan var såväl kirurgiska som icke-kirurgiska beroende på specifik orsak och omständigheter.

De behandlingsalternativen som inte är kirurgiska syftar till att återställa hårtillväxten med hjälp av läkemedel som Minoxidil. Minoxidil används framförallt vid hormonellt orsakat håravfall i ögonbrynen. Endokrinologer skriver dessutom vid behov ut ytterligare läkemedel som komplement. För att behandla autoimmuna och dermatologiska orsaker till håravfall kan läkare skriva ut topikala kortikosteroider (kortikosteroider som appliceras lokalt i salv-, kräm-, eller gelform), kortikosteroidtabletter eller kortikosteroider i injektionsform. Spännande nog kan man försöka återställa ögonbrynen genom att använda topikala hudsensitiserande kemikalier. Dessa kemikalier sätter igång en allergisk reaktion som i sin tur sätter igång hårtillväxten. Genom att det stimulerar cirkulationen, kan även akupunktur fungera. Om ögonbrynsförlusten beror på en inflammatorisk process kan ett läkemedel vid namn Ditranol, användas. Ditranol är ett läkemedel för behandling av psoriasis. Ditranol förskrivs dock inte längre i Sverige, då det numer är avregistrerat. I Storbritannien finns det fortfarande och säljs där under namnet Anthralin. 

De som har brister i sin kost, eller som äter särskilda dieter, rekommenderas äta kosttillskott. PRP-behandling (platelet-rich plasma-behandling) är ytterligare en behandling som rekommenderas. Sist men inte minst, så bör nämnas att många människor väljer att kamouflera sitt håravfall i ögonbrynen med hjälp av permanent smink, eller microbladningstekniker.

Kirurgiska behandlingsalternativ innebär hårtransplantation. Transplantation av hår i ögonbrynen är i princip samma procedur som en hårtransplantation av huvudhår i hårbotten.

När det kommer till transplantation av ögonbryn finns det två metoder tillgängliga för att skörda hår i givarområdet. Dessa metoder är FUE (follicular unit extraction) och FUT (follicular unit transplant). Samma metod för att implantera hårfolliklarna används vid bägge metoderna. Den största skillnaden mellan FUE och FUT ligger i hur håret skördas och hur givarområdet förbereds.

Vid FUE-metoden avlägsnar man hårfolliklarna en och en, oftast från bakhuvudet. Snitten vid FUE-metoden är cirkulära och väl dolda, även om man har en kort frisyr. Vid FUT-metoden däremot tas en remsa av hår bort från bakhuvudet. Hårfolliklarna plockas därefter försiktigt ut från remsan, för att transplanteras in i det mottagande ögonbrynsområdet. Snittet i givarområdet är horisontellt. Snittet sys och efterlämnar ett tunt linjärt ärr som döljs av håret.

Givarområde vid ögonbrynstransplantation

Som vid alla andra hårtransplantationer hämtas hårfolliklarna i givarområdet. Hårfolliklarna implanteras sedan i mottagarområdet – som i detta fallet är ögonbrynen.

Vid ögonbrynstransplantationer använder de allra flesta kirurger enskilda hårfolliklar, eller follikulära enheter, från sidan av bakhuvudet. Oftast använder sig kirurgerna av hårfolliklar från nacken eftersom det där finns flest follikulära enheter som har samma diameter som de i ögonbrynen. Utöver från området i nackens sida kan follikulära enheter även hämtas från området ovan öronen.

Kostnad för ögonbrynstransplantationer

Vid en ögonbrynstransplantation är det hårfolliklar och inte individuella hår som flyttas från givarområdet till ögonbrynen. Detta säkerställer att det kommer att växa ut nya hårstrån när det hår som transplanterats faller av.

Det krävs någonstans mellan 50 och 325 follikulära enheter vid detta tillvägagångssätt. Det är utsträckningen av håravfall i ögonbrynen som avgör hur många follikulära enheter som krävs. Det är möjligt att göra en ögonbrynstransplantation med önskvärt resultat genom att använda runt 80 follikulära enheter.

Den exakta kostnaden för en ögonbrynstransplantation beror på hur många follikulära enheter som krävs, samt vilken kirurg och klinik man vänder sig till. Priset är även avhängigt var kliniken ligger.

I Sverige kostar en ögonbrynstransplantation runt 25 000 kronor. I Turkiet kostar en ögonbrynstransplantation mellan 6 000 och 23 000 kronor.

Behandling i Sverige eller i Turkiet

Förutom prisskillnaden är det inte någon större skillnad på själva operationen i Sverige och i Turkiet.

Ögonbrynstransplantationen utförs under lokalbedövning och med oral sedering. Det är dagkirurgi som tar mellan tre och fyra timmar. Beroende på vad man kommit överens med sin kirurg om utförs antingen FUT- eller FUE-metoden. Dessa metoder utförs både i Sverige och i Turkiet.

Även om priset är mycket lägre i Turkiet än i Sverige måste du ha i åtanke såväl ytterligare kostnader som andra aspekter. Om du opereras i Turkiet måste du tänka på kostnad för flyg, boende, försäkring, sjukskrivning och så vidare. Vidare måste du ha i åtanke att du vid eventuella komplikationer blir tvungen att flyga till Turkiet igen vilket gör att du drar på dig än mer kostnader. Om det uppstår komplikationer vill du hellre ha din kirurg nära tillhands. Det är därutöver viktigt att ha i åtanke att det kan tillkomma extra kostnader utöver den inledande transplantationen. Exempelvis kommer du att behöva betala mer om du efter återhämtningsfasen inser att du vill ha fler implantat.

Risker och överväganden

Ögonbrynstransplantationen är en mindre, minimalt invasiv och i huvudsak smärtfri operation. Operationen anses vanligtvis vara säker. Liksom vid alla andra operationer finns alltid en viss risk, och potentiella komplikationer kan uppstå.

Som vid andra kirurgiska procedurer finns alltid en eventuell risk associerad med lokalbedövning och injektioner med natriumklorid. Allergiska reaktioner utgör här den primära risken. Det finns dessutom en liten risk att det uppstår en infektion i området där de follikulära enheterna skördats. Vid en infektion kommer du att se sårskorpor och blåmärken direkt efter ingreppet. Det är mycket ovanligt med andra komplikationer.

Eftersom hårfolliklarna skördas från hårbotten där håret växer snabbare kan vissa kosmetiska problem uppstå. Du kommer att behöva underhålla ögonbrynen hela tiden då håret kan vara ostyrigt, eller så växer något hårstrå åt fel håll. Studier har dock lett till slutsatsen att inte mer än 15 procent av det nya håret brukar växa åt fel håll. Det nya håret kan lätt trimmas eller plockas varje eller varannan månad. Vissa läkare använder sig av follikulära enheter med finare hår, från benen eller andra ställen på kroppen, för att undvika dessa problem.

När du överväger en ögonbrynstransplantation ska du först grundligt tänka igenom beslutet, samt välja en pålitlig klinik och en erfaren kirurg. Dessutom måste du tänka över kostnader, alla risker och övriga aspekter.

Transplantationsprocess vid ögonbrynstransplantation

Det är en relativt kort tid för tillfrisknande vid ögonbrynstransplantation, jämfört med andra hårtransplantationer. Hela processen, från första konsultationen med läkaren till full återhämtning, tar ungefär ett år.

Resultat och eftervård vid ögonbrynstransplantation

För att säkerställa ett gott resultat och undvika komplikationer kommer läkaren be dig följa några enkla regler.

Du kommer att bli ombedd att inte röra ögonbrynen, inte låta dem bli våta och inte dricka alkohol de första två dagarna efter ingreppet. Alkohol har en blodförtunnande effekt och kan därför orsaka blödning. Dessutom ska du inte dricka alkohol under hela den tid som du eventuellt använder narkotikaklassad smärtlindring. Du bör inte heller röka under minst två veckor efter ingreppet.

Det rekommenderas att man under ungefär två veckor efter operationen inte badar i en pool. Under de första fyra veckorna ska du dessutom undvika att exponera ögonbrynsområdet för direkt solljus. Du kan undvika att utsätta ögonbrynen för solljus genom att använda en hatt och solskyddsfaktor.