Cosmena AB
Dragarbrunnsgatan 36C
75320, Uppsala, Sweden


Hårtransplantation-vid-fläckvis-håravfall-hero-1200-675px

Hårtransplantation vid fläckvis håravfall

Du kan drabbas av fläckvis håravfall på huvudet, ögonbrynen eller på andra håriga delar av kroppen. En vanlig orsak till detta är alopecia areata. Såväl män som kvinnor i alla åldrar kan drabbas av alopecia areata.

De flesta fallen (80 procent) av de drabbade är dock under 40 års ålder. Övriga orsaker till att man drabbas av fläckvis håravfall kommer att beskrivas här nedan. Trichotillomania, tinea capitis, olika former av näringsbrist samt ärrbildande alopeci är några av dessa orsaker. Det är den underliggande orsaken till det fläckvisa håravfallet som avgör ifall en patient är lämpad för hårtransplantation.

Om det fläckvisa håravfallet exempelvis är orsakat av en inflammatorisk sjukdom är patienten generellt sett inte mottaglig för en hårtransplantation. När hårtransplantation ändå är indicerat är det metoden kallad FUE som används.

Vad är hårtransplantation vid fläckvis håravfall?

För många av dem som lider av fläckvis håravfall till följd av alopecia areata är hårtransplantation tyvärr inte en rekommenderad behandling. Detta beror på att sjukdomen går i skov när den är aktiv. Det innebär att det kontinuerligt uppstår nya områden med håravfall, medan äldre områden automatiskt får tillbaka hårväxten.

Dessutom gör en aktiv inflammatorisk process huden olämplig för inplantering. De enda personer med alopecia areata som är lämpade för en hårtransplantation är personer med en sjukdom som “brunnit ut”. (Det innebär att de hårlösa fläckarna är stabila och inte har ändrat sig under en lång tid. Hos personer med alopecia totalis (där hela hårbotten är involverad) finns inte tillräckligt med hår kvar att skörda follikulära enheter, grafter, från. Hos patienter med ärrbildande alopeci gör svåra förhållanden och fibros att hårtransplantation är ett dåligt alternativ. Det har dock ändå genomförts med framgång hos flera patienter.

När hårtransplantation anses vara ett lämpligt behandlingsalternativ skördas hårsäckar från ett donatorområde. hårsäckarna planteras sedan in på de områden som saknar hår. På 1990-talet dök de metoder man använder sig av idag upp. Initialt var FUT den populäraste av dessa metoder. I början av 2000-talet tog FUE över som förstahandsval bland transplantationsmetoderna. FUE är den populäraste metoden än idag. På vissa håll har man börjat använda sig av robotteknik för att öka precision och hastighet vid extraktion och inplantering av grafterna.

Hårtransplantation är ett specialistingrepp som utförs av antingen en dermatolog eller en plastikkirurg som är auktoriserad inom rekonstruktiv kirurgi. För att hitta en auktoriserad plastikkirurg i din närhet kan du exempelvis göra en sökning i medlemsregistret på SFEP:s hemsida (svensk förening för estetisk plastikkirurgi). Hårtransplantation vid fläckvis håravfall är ett relativt ovanligt ingrepp. Därför är det viktigt att undersöka vilken erfarenhet kirurgen har av att genomföra detta ingrepp.

Kännetecken för fläckvis håravfall

Håravfall i hårbotten kan vara diffust eller begränsat till åtskilda fläckar. Detta leder till att det ser ut som kala fläckar.

Diffust håravfall beror oftast på androgen alopeci, även kallat manligt håravfall och kvinnligt håravfall. Det finns flera olika tillstånd som kan orsaka fläckvis håravfall och kala fläckar. Mest känt av dessa tillstånd är alopecia areata. Detta är en autoimmun sjukdom som karaktäriseras av hårlösa fläckar. Vanligast är att man bara utvecklar ett sådant område, men de kan även bli fler. Normalt sett är dessa fläckar asymtomatiska. Ibland kan man dock drabbas av en brännande känsla eller att fläckarna kliar. Utöver hårbotten kan kala fläckar uppstå i skägget och ögonbrynen. Mindre vanligt är att förloppet involverar större områden. Detta kan leda till total skallighet på huvudet (alopecia totalis), eller på hela kroppen (alopecia universalis). De kala fläckarna är lena, med normal till något rodnad hudfärg. Håret på kanterna ser ut som utropstecken då de är avsmalnande vid roten och tjockare längst ut.

Norwoodskalan kan inte appliceras på kala fläckar till följd av alopecia areata eftersom de inte följer samma mönster som manligt håravfall. Istället benämns håravfallets mönster för diffust, retikulärt, ophiasis, sisaipho eller alopecia totalis. Dessa termer beskriver olika utsträckning av håravfall.

Andra tillstånd som kan leda till kala fläckar inkluderar:

Behandlingsmetoder vid fläckvis håravfall

Hos patienter som lider av fläckvis håravfall på grund av alopecia areata är medicinska behandlingsmetoder att föredra framför kirurgiska.

Det finns både orala och lokala varianter av läkemedel att tillgå. De verksamma substanserna inkluderar steroider, andra immunsupprimerande läkemedel och Minoxidil.

När patienten inte svarar som förväntat på medicineringen kan man istället använda sig av minimalt invasiva behandlingsmetoder såsom platelet-rich plasma (PRP), mikronålning och elektroakupunktur.

Hårtransplantation vid fläckvis håravfall kan bara genomföras när sjukdomen inte är aktiv, och fläckarna är permanent hårlösa. När kirurgiskt ingrepp ändå är indicerat finns olika metoder att använda sig av. Dessa metoder är follicle unit extraction (FUE), follicle unit transplant (FUT) och direct hair implantation (DHI). FUE är den metod man oftast använder sig av. FUE är estetiskt mer fördelaktig än FUT. DHI är en modifierad form av FUE som nyligen introducerats. DHI har hittills visat lovande resultat.

Andra behandlingsalternativ:

Kala fläckar som uppstått till följd av svampinfektion (tinea capitis) behandlas med svampdödande läkemedel som Flukonazol. När behandlingen är avslutad brukar hårväxten återställas. Det finns två varianter av tinea capitis: inflammatorisk och icke-inflammatorisk. Den inflammatoriska varianten kan leda till att de kala fläckarna förblir permanent hårlösa. När infektionen och inflammationen lagt sig kan det därför bli aktuellt med hårtransplantation. Hos patienter vars fläckvisa håravfall beror på trichotillomani krävs en psykiatrisk konsultation.

Som en generell regel kan sägas att håravfall till följd av en inflammatorisk process är mindre mottagligt för behandling med hårtransplantation. När det kommer till hårtyper anser vissa kirurger att det är svårare att arbeta med lockigt och krulligt hår. Å andra sidan tenderar resultatet att bli bättre än vad det blir vid rakt hår.

Hårtransplantation vid fläckvis håravfall är en kosmetisk behandling och ingår därför inte i högkostnadsskyddet.

Givarområde vid fläckvis håravfall

När man skördar Hårsäcksenheter för transplantation vid fläckvis håravfall använder man sig framför allt av grafter från nacken.

Håret i nacken är resistent mot effekterna av DHT. DHT är det hormon som orsakar manligt håravfall. Kirurger brukar ofta kalla detta område för “säkert givarområde”. Om det råkar finnas en kal fläck i just detta område måste man dock se sig om efter ett alternativt givarområde. Det alternativa området kan finnas antingen i hårbotten eller någon annanstans på kroppen.

Övriga delar av kroppen som kan användas som givarområde är bland annat skägget, bröstet, hakan och ljumsken. När kroppshår implanteras i hårbotten ställs extra höga krav på kirurgen då denna måste se till att det transplanterade håret smälter in väl.

Kostnad

Kostnaden för en hårtransplantation beror på hur många follikulära enheter som behövs implanteras. Det är fläckarnas storlek och antal som bestämmer hur många hårsäckar som krävs.

För att täcka en relativt liten fläck krävs ungefär 500 enheter.(grafts) Vid ett mer utbrett håravfall kan det däremot krävas mellan 2000 och 3000st. En medelstor fläck, som kräver 500–800 st, kostar omkring 21 000 kronor i Sverige, beroende på klinik. Jämförelsevis så kostar en liknande transplantation i snitt 1 500 US dollar i Turkiet. Snittkostnaden per graft är i Sverige 32 kronor, medan kostnaden i Turkiet är ungefär den halva.

Operation i Sverige kontra i Turkiet

Turkiet är globalt sett en av toppdestinationerna för hälsoturism. Turkiet är ett attraktivt val för dem som vill dra ned på kostnaderna av hårtransplantation vid fläckvis håravfall då operationen varken täcks av högkostnadsskydd eller privata hälsoförsäkringar.

Några av fördelarna med att göra operationen i Turkiet istället för i Sverige, är:

Några av nackdelarna med att välja att utföra hårtransplantation utomlands är:

Risker och överväganden

Preoperativa överväganden:

Risker:

Tidslinje över transplantationsprocessen

Konsultation: Försök hitta en kirurg som är expert på hårtransplantationer vid fläckvis håravfall. Diskutera sedan i detalj huruvida en hårtransplantation är rätt väg att gå för att bli av med dina kala fläckar.

Före operationen: Före själva ingreppet görs en bedömning av givarområde och mottagarområde. Dessutom ger kirurgen dig en uppskattning av antalet grafter som kommer att behövas samt vilket det förväntade utfallet är.

Operation: FUE är en minimalt invasiv operation som utförs under lokalbedövning. I normalfall är det inte alls smärtsamt.

Efter operationen: Under första veckan efter operationen är det vanligt med torr hårbotten och klåda vilket sedan lägger sig. Du kommer att få med dig instruktioner kring hur du ska handskas med operationsområde och hår vid sömn och tvätt under första månaden efter operationen.

Återhämtning: Det tar mellan nio månader och ett år innan håret är helt återställt.

Resultat och eftervård

1–2 veckor: Hårbotten känns svullen och smärtar eventuellt något. Receptfri smärtlindring är tillräcklig. Det är vanligt att det bildas sårskorpor under denna period. Försök undvika att plocka bort sårskorporna.

1 månad: Det inplanterade håret faller vanligtvis av efter 3–4 veckor. Detta är helt normalt. Hårfolliklarna sitter ändå kvar, och härifrån växer de nya hårstråna ut. Det går bra att tvätta håret med babyschampo. Man bör dock undvika att skölja håret överdrivet mycket och att spruta direkt på håret med duschslangen.

2–3 månader: Nu borde allt transplanterat hår ha fallit av, och de kala fläckarna är fortfarande lätta att känna igen.

8–9 månader: Efter nio månader bör håret växt ut tillräckligt för att täcka de kala fläckarna mycket nog för att ge håret ett fylligare intryck.

1 år: När ett år passerat är återhämtningen i princip klar. Det implanterade håret kan nu kammas och stylas som vanligt.