Cosmena AB
Dragarbrunnsgatan 36C
75320, Uppsala, Sweden


Ta bort yttre hemorrojder själv – Går det?

Yttre hemorrojder är ett vanligt och ofta smärtsamt tillstånd som drabbar många människor. I denna artikel kommer vi att utforska vad yttre hemorrojder är, hur de uppstår och vilka individer som löper större risk att drabbas av detta besvärliga tillstånd.

Vad är Yttre Hemorrojder?

Yttre hemorrojder är vanligtvis inte farliga i sig själva, men de kan vara oerhört obehagliga och smärtsamma. De uppstår när de blodkärl som omger ändtarmsöppningen svullnar och orsakar besvär som smärta, klåda, svullnad och ibland blödning. Yttre hemorrojder kan påverka din livskvalitet och välbefinnande, men de är sällan en allvarlig hälsorisk.

Det är viktigt att skilja mellan yttre och inre hemorrojder. Inre hemorrojder är de som utvecklas inuti ändtarmen och kan ibland blöda, men de orsakar sällan smärta. Yttre hemorrojder å andra sidan syns och känns som små knölar runt ändtarmsöppningen och kan vara smärtsamma.

Med rätt vård och behandling, inklusive hemvård och ibland receptbelagda läkemedel från en läkare, kan symptomen på yttre hemorrojder vanligtvis förbättras och försvinna med tiden. Om symptomen inte förbättras eller om de blir allvarligare, är det viktigt att konsultera en läkare för att utesluta andra potentiellt allvarliga tillstånd som kan ha liknande symptom, som tarmcancer eller tarminflammation.

I sällsynta fall kan yttre hemorrojder kompliceras av tillstånd som trombos (bildande av en blodpropp inuti hemorrojden) eller infektion. I sådana situationer kan de vara smärtsamma och kräva medicinsk behandling. Därför är det alltid klokt att rådfråga en läkare om du är osäker på hur du ska hantera dina hemorrojder eller om dina symptom försämras.

Att ta hand om yttre hemorrojder på egen hand är möjligt, men det är viktigt att förstå skillnaden mellan milda fall som kan hanteras hemma och mer allvarliga symptom som kräver professionell vård. Yttre hemorrojder är svullna blodkärl runt ändtarmsöppningen och kan vara oerhört smärtsamma. Här är en guide som beskriver de olika symptomen och när det är lämpligt att söka medicinsk hjälp, samt 10 olika tips och huskurer för att hantera milda fall av yttre hemorrojder på egen hand.

10 tips och huskurer för att ta bort yttre hemorrojder själv

 1. Sitt i varmt vatten: Ett Sitz-bad i varmt vatten i cirka 15-20 minuter flera gånger om dagen kan minska smärta och svullnad.
 2. Använd kyla: Applicera en ispåse eller ispackning insvept i en ren trasa på området i 10-15 minuter för att minska svullnad och lindra smärta.
 3. Använd receptfria krämer: Det finns receptfria krämer och salvor som kan hjälpa till att minska smärta och klåda. Kolla med apotekspersonalen för rekommendationer.
 4. Håll området rent: Tvätta det drabbade området noggrant med mild tvål och varmt vatten efter varje toalettbesök och torka försiktigt.
 5. Använd mjukt toalettpapper: Undvik grovt toalettpapper, och överväg att använda fuktiga toalettpapper eller våtservetter för att minska irritation.
 6. Ändra kostvanor: Öka fiberintaget genom att äta mer frukt, grönsaker och fullkornsprodukter för att mjukgöra avföringen och minska ansträngningen vid avföring.
 7. Drick tillräckligt med vatten: Håll dig hydrerad för att undvika förstoppning, vilket kan förvärra hemorrojder.
 8. Motionera regelbundet: Regelbunden träning kan hjälpa till att främja god tarmhälsa och minska risken för förstoppning.
 9. Undvik långa perioder av sittande: Försök att resa dig och röra på dig regelbundet om du har ett stillasittande arbete eller livsstil.
 10. Undvik tunga lyft: Ansträngande lyft kan öka trycket i bäckenområdet, vilket kan förvärra hemorrojder.

Att ta hand om yttre hemorrojder på egen hand kräver tålamod och engagemang. Om dina symptom försämras eller inte förbättras trots hemvård, eller om du är osäker på hur du ska hantera din situation, är det alltid bäst att rådfråga en läkare. De kan ge dig råd om de bästa behandlingsalternativen och avgöra om ytterligare medicinsk intervention är nödvändig.

Vanligt beprövade och dåliga sätt att försöka ta bort yttre hemorrojder själv

Självbehandling av yttre hemorrojder med vanliga husgeråd kan vara lockande, men det är viktigt att vara försiktig eftersom vissa metoder kan vara ineffektiva eller till och med skadliga. Här är tre exempel på hur vissa har försökt avlägsna yttre hemorrojder med vanliga husgeråd och de negativa resultaten som följde:

Kniv eller saxmetoden

En mycket farlig metod som vissa har försökt är att försöka klippa bort de yttre hemorrojderna med en kniv eller sax. Detta är inte bara smärtsamt utan kan också leda till allvarliga infektioner och blödningar. Sådana handlingar ska aldrig utföras hemma, och det är bäst att konsultera en specialist för att hantera sådana problem professionellt.

Syning av hemorrojderna

I ett försök att minska svullnad och smärta har vissa människor använt tråd eller sytråd för att försöka sy av hemorrojderna. Detta är extremt farligt och kan leda till allvarliga komplikationer, inklusive infektioner och ökad blödning. Det är en mycket ogenomtänkt åtgärd som bör undvikas.

Applicering av frätande ämnen

I ett desperat försök att minska storleken på hemorrojder har vissa människor applicerat frätande ämnen som ättika, citronsaft eller andra aggressiva vätskor. Detta kan orsaka brännskador, smärta och ytterligare irritation i området. Det är en farlig metod som inte rekommenderas.

Frätande ämnen som är vanligt förekommande och farliga

Användning av frätande ämnen för att försöka ta bort yttre hemorrojder är en farlig och ineffektiv metod som bör undvikas. Människor har ibland försökt använda vissa receptfria ämnen i ett försök att minska storleken på eller eliminera hemorrojder. Här är några exempel på ämnen som har använts, trots att de inte rekommenderas:

 1. Ättika: Vissa har applicerat ättika på yttre hemorrojder i tron att dess frätande egenskaper kan minska svullnad och storlek. Ättika är emellertid för starkt och kan orsaka kraftig irritation, brännskador och smärta.
 2. Citronsaft: Liknande ättika har citronsaft använts i hopp om att minska hemorrojder. Citronsaft är surt och kan orsaka obehag och irritation i det känsliga området, utan någon verklig fördel.
 3. Vätskor med alkohol: En del människor har trott att rengöringsmedel eller andra vätskor som innehåller alkohol kan hjälpa till att torka ut och minska hemorrojder. Alkoholbaserade produkter kan dock vara mycket smärtsamma och riskera att orsaka hudirritation och skador.

Det är viktigt att förstå att dessa metoder inte bara är ineffektiva utan också farliga. Användning av frätande ämnen på hemorrojder kan resultera i allvarlig smärta, brännskador och ökad inflammation. Dessutom kan de skada det omgivande friska vävnaden och öka risken för infektion.

Istället för att förlita sig på sådana farliga metoder bör personer med yttre hemorrojder överväga säkrare och mer beprövade behandlingsalternativ, såsom receptfria salvor och krämer som är avsedda för hemorrojder. Det är dock alltid bäst att konsultera en läkare eller specialist om du är osäker på vilken behandlingsmetod som är lämplig för din specifika situation eller om dina symptom inte förbättras med hembehandling. Professional rådgivning kan hjälpa till att undvika komplikationer och säkerställa rätt vård för yttre hemorrojder.

Symptom och när man bör söka professionell hjälp

 1. Milda symptom: Om du upplever mild smärta, klåda eller svullnad kring ändtarmsöppningen, och det inte är någon blödning, kan du försöka hantera det själv i de flesta fall.
 2. Blödning: Om blod i avföringen eller på toalettpapper är närvarande, bör du kontakta en specialist eftersom det kan vara tecken på andra allvarliga problem som tarmcancer eller tarminflammation.
 3. Kontinuerlig smärta: Om smärtan är mycket svår och varar länge, kan det vara ett tecken på en tromboserad yttre hemorrojd, vilket kräver medicinsk behandling.
 4. Inget förbättring: Om dina symptom inte förbättras inom en vecka av hembehandling bör du rådfråga en läkare.

Hur Uppstår Yttre Hemorrojder?

Hemorrojder uppstår när de små blodkärlen i och runt ändtarmsöppningen blir utvidgade och svullna. Detta kan orsakas av flera faktorer, inklusive:

 1. Förstoppning: Ansträngning under avföring på grund av förstoppning kan öka trycket i ändtarmen och orsaka att blodkärlen svullnar.
 2. Graviditet: Gravida kvinnor löper en högre risk för att utveckla hemorrojder på grund av det ökade trycket på bäckenet och ändtarmsområdet.
 3. Svårt arbete: Personer som utför tungt fysiskt arbete eller lyftande löper större risk att utveckla yttre hemorrojder.
 4. Ärftlighet: Om någon i din familj har haft hemorrojder, kan du ha en ökad genetisk risk att utveckla dem.
 5. Åldrande: Risken att utveckla hemorrojder ökar med åldern, eftersom vävnaderna i ändtarmsområdet förlorar sin elasticitet över tid.

Riskfaktorer för Yttre Hemorrojder:

Vissa individer löper större risk att drabbas av yttre hemorrojder än andra. Dessa riskfaktorer inkluderar:

Att förstå vad yttre hemorrojder är och hur de uppstår är viktigt för att kunna förebygga och hantera detta tillstånd. Om du upplever symptom på yttre hemorrojder, som smärta, klåda eller blödning, är det viktigt att söka råd och behandling från en läkare för att lindra obehagen och förhindra eventuella komplikationer.