Cosmena AB
Dragarbrunnsgatan 36C
75320, Uppsala, Sweden


Hårtransplantation-på-vikar-hero-1200-675px

Hårtransplantation på vikar

Medelålders män har ofta ett V-format hårfäste. På engelska kallas detta ibland för widow’s peak (eller vikar på svenska).

Detta orsakas av att man blivit tunnhårig i tinningarna samtidig som hårfästet dragit sig tillbaka. Håravfall vid tinningarna, så kallade vikar,  är vanligt, speciellt hos män och är ofta första tecknet på att man drabbats av manligt håravfall.

Håravfall i tinningarna kan drabba kvinnor också. Hos kvinnor kan det bland annat bero på kvinnligt håravfall, alopecia areata, eller på cicatricell (ärrbildande) alopeci. Detta kan behandlas med läkemedel, platelet rich plasma (PRP) och hårtransplantation vid tinningarna.

Hårtransplantation vid tinningarna kallas även för transplantation av vikar. Det finns mer än en metod för hårtransplantation av tinningarna. I den här artikeln kommer vi att täcka dessa metoder för att se om transplantation av tinningarna är rätt för dig och ditt håravfall, samt i så fall vilken metod för transplantation som är bäst. I artikeln går vi även igenom allt du har att förvänta vad gäller kostnad, kirurgiskt ingrepp och återhämtning.

Vad är en transplantation av vikarna?

Hårtransplantation av vikarna är jämförbar med andra typer av hårtransplantationer, såsom transplantation av hela huvudet och av hårfästet.

Teknik, återhämtning och förväntat resultat är detsamma vid alla dessa typer av hårtransplantationer. Vad som skiljer hårtransplantation av vikar från övriga typer av hårtransplantationer, är att man noggrannt behöver överväga vad som krävs gällande tidpunkten för själva transplantationen.

Håravfall vid tinningarna är nämligen ofta den inledande fasen av manligt håravfall. Om man väljer att utföra transplantationen när patienten har  håravfall av grad II på Norwoodskalan, kan resultatet komma att se onaturligt ut när hårfästet efter transplantationen fortsätter att dra sig uppåt.

Den optimala tidpunkten för transplantationen är när hårfästet är har blivit tillräckligt stabilt och slutat fälla hår, samt när patient och kirurg kommit överens om det förväntade resultatet av transplantationen.

När man fastställt hur genomförbar transplantationen är börjar det bli läge att välja metod. Det finns flera metoder att välja mellan, inklusive FUE (follicle unit extraction), FUT (follicle unit transplant) och DHI (direct hair implant). Även om alla dessa metoder används idag, är FUE den vanligast förekommande.       

Fler detaljer kring metoderna kan du läsa om längre fram i artikeln. På en grundläggande nivå kan man dock säga att transplantation av vikar handlar om att skörda hårsäckar från ett givarområde för att implantera dem i tinningarna/vikarna.

Tinningområdet är det område som fastställs av de fyra skallbenens skärningspunkt på var sida av huvudet. Transplantation av vikarna blev populärt på 1990-talet, i samband med att mer moderna tekniker som FUT och senare FUE blev tillgängliga.

Det är oftast plastikkirurger eller dermatologer med erfarenhet av FUT och FUE som utför transplantation av vikar då det krävs specialistkompetens för att utföra ingreppet. En kompetent kirurg har förståelse för att planera ett passande hårfäste, och inte bara vikarna. Det krävs ett noggrant övervägande av såväl det implanterade hårets riktning som av att hårfästet ska smälta in med resten av hårbotten.

Kännetecken på håravfall av vik-typ

Håravfall i vikarna är ofta första tecknet på manligt håravfall och kvinnligt håravfall. Det finns tecken på att du kan vara på väg att utveckla håravfall i tinningarna som du bör hålla koll på.

Tecknen är bland annat att du tappar relativt stora mängder hår när du borstar eller tvättar håret, att du ser en förtunning av håret i tinningarna samt att hårets volym minskar avsevärt. Hos män är den vanligaste orsaken det som kallas för androgen alopeci – också kallat för manligt håravfall.

Vid kvinnligt håravfall är det oftast inte håravfall i tinningarna som är första symtomet vid androgen alopeci. Istället blir håravfallet synligt genom att benan blir bredare, samt att håret överlag blir tunnare. Hos vissa kvinnor är det dock tinningarna som påverkas mest. Det finns hos kvinnor andra orsaker som leder till att man drabbas av skallighet i tinningarna. Traktionsalopeci, ärrbildande alopeci, graviditet och stress är några av dessa orsaker. Håravfall efter förlossning är oftast utspritt, men kan även påverka tinningarna oproportionerligt mycket.

Alopecia areata och ärrbildande alopeci kan drabba bägge könen. Ärrbildande alopeci, eller cicatricial alopeci, är ett inflammatoriskt tillstånd. Tillståndet leder till att Hårsäckarna lossnar och till att hårbotten fibrotiseras. Alopecia areata är en autoimmun sjukdom som kan påverka alla behårade kroppsdelar inklusive hårbotten, skägg och ögonbryn. När kroppsdelen påverkats uppstår distinkta kala fläckar. Telogen effluvium är ett relativt ovanligt tillstånd. Här tappar man många hårstrån under en kort tidsperiod, och här kan tinningarna involveras.

Norwoodskalan är ett kliniskt verktyg som ofta används för att bedöma graden av håravfall hos män med androgen alopeci. Enligt Norwoodskalan är det typiskt att manligt håravfall börjar med att håret i tinningarna tunnas ut. Håravfallet fortskrider sedan framåt, för att involvera det främre hårfästet, och bakåt för att involvera hjässans högsta punkt. Enligt Norwoodskalan representerar håravfall isolerat till tinningarna det tidiga stadiet av manligt håravfall. Norwoodskalan har sju grader eller nivåer (typ I–VII), vilka inleds med minimalt håravfall framtill och slutar med total skallighet. Hos kvinnor graderar man håravfallet med Ludwigskalan samt med Sinclairskalan.

Metoder för behandling av håravfall vid tinningarna

Det finns flera olika kirurgiska och medicinska metoder för att bota håravfall i tinningarna.

Minoxidil och Finasterid är två av de läkemedel som kan användas för att på medicinsk väg förebygga ytterligare håravfall. Dessa läkemedel kan även användas för att återställa hårtillväxten. Läkemedlen kan på ett effektivt sätt stabilisera hårlinjen hos patienter som befinner sig i en tidig fas av håravfallet. Dessvärre är effekten ofta kortvarig. När man slutar ta läkemedlen återkommer håravfallet i vikarna.

Vid håravfall i vikarna, eller vid andra typer av håravfall, finns idag tre olika kirurgiska metoder att använda sig av. Dessa metoder förkortas FUE, FUT och DHI. Idag föredrar kirurgerna FUE framför FUT. En av fördelarna med FUE är att denna metod leder till mindre ärrbildning. DHI är en modifierad variant av FUE. Vid FUE skördas individuella folliklar från givarområdet. Folliklarna placeras i en lösning för att undvika att de torkar ut innan de implanteras i mottagarområdet. Vid DHI sker skörden och implanteringen simultant, vilket gör att folliklarna aldrig behöver förvaras i en lösning. DHI är en ny metod som uppvisar goda resultat. Det är dock en komplex och tidskrävande metod.

PRP-behandling (platelet rich plasma) och micropigmentering är alternativ till transplantation av vikarna. Om håravfallet inte är utbrett kan PRP användas för att återställa hårväxten. PRP kan också användas som tilläggsbehandling till transplantation av vikarna. PRP hjälper då till att påskynda läknings- och återhämtningsprocessen. Micropigmentering är en icke-kirurgisk metod som ger en illusion av ett tjockare hår, genom att prickar tatueras in i hårbotten.

De avgörande faktorerna för ett lyckat resultat utgörs bland annat av hårets struktur, givarområde, kontrast mellan hårets och hudens färg samt den underliggande orsaken till håravfallet. Patienter vars håravfall beror på androgen alopeci har ofta ett lyckat resultat jämfört med patienter vars håravfall istället beror på ett inflammatoriskt tillstånd. Lockigt eller krulligt hår är mer svårarbetat. Enligt vissa kirurger brukar dock resultatet bli bättre hos patienter med dessa hårtyper jämfört med hos patienter med rakt hår. 

Transplantation av vikarna ingår, likt andra kosmetiska ingrepp, tyvärr inte i högkostnadsskyddet i den allmänna vården.

Givarområde vid transplantation till vikarna

Förstahandsvalet av givarområde vid en transplantation av vikar, är bakhuvudet, eller occipitala området som det heter i medicinska termer.

Man föredrar detta område då håret här oftast är permanent och resistent mot effekterna av DHT. DHT är det hormon vars effekter orsakar manligt håravfall. Givarområdet måste vara friskt och ha en hög täthet av folliklar. Om givarområdet inte uppfyller dessa krav, eller om transplantationen kräver ett stort antal folliklar, kan kroppshår användas som alternativ- eller tilläggskälla. Några av de andra områden man kan skörda folliklar från är skägg, bröst, rygg och ben. För att håret ska smälta in väl krävs extra omsorg och skicklighet från kirurgens sida eftersom struktur och färg kan skilja sig åt. 

Kostnad för hårtransplantation av vikar

Kostnaden för en hårtransplantation beror på hur många follikulära enheter som krävs eftersom många kliniker tar betalt per enhet. Håravfall i tinningarna, som klassificeras som typ II på Norwoodskalan, skulle enligt en grov uppskattning kräva ungefär 1 500 follikulära enheter vid en transplantation. Vid håravfall motsvarande Norwoodskalan typ III skulle istället omkring 2 500 follikulära enheter, eller fler, krävas. I Sverige skulle 2 000 follikulära enheter kosta omkring 45 000 kronor i snitt. FUT tenderar att vara något billigare än FUE. I Turkiet skulle ett liknande ingrepp kosta någonstans mellan 15 500 och 46 500 kronor. Snittkostnaden för en follikulär enhet är i Sverige 23 kronor. I Turkiet är kostnaden knappt den halva.

Kirurgi vid transplantation av vikar i Sverige jämfört med i Turkiet

Transplantation av vikarna ingår inte i högkostnadsskyddet och täcks inte av de flesta försäkringsbolagen som erbjuder privata försäkringar. Kostnaden kan därför bli betydande om ett stort antal follikulära enheter krävs. Om du kan tänka dig att genomgå ingreppet utomlands kan du komma undan med en lägre kostnad. Turkiet är ett populärt land bland Europas hälsoturister. Ett ingrepp för att återställa hårväxten kan kosta betydligt mer på en klinik i Sverige jämfört med i Turkiet.
Fördelarna med att utföra en transplantation av vikarna på en klinik i Turkiet inkluderar:

När man överväger att utföra ett ingrepp utomlands måste man ha vissa saker i åtanke, såsom:

Risker och överväganden vid transplantation av vikar

Preoperativa överväganden:

Risker:

Tidslinje vid transplantation av vikarna

Konsultation: För att hitta en kompetent kirurg kan du kolla upp dennas kompetens. Det kan du göra genom att se om kirurgen exempelvis är medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi[1] (SFEP). När du väl har bokat en tid kommer kirurgen under det första mötet att göra en utvärdering av ditt hår. Kirurgen gör då en bedömning av hur bra ditt hår passar för en transplantation, och vilket resultat du kan förvänta dig.

Operation: Om det är ett litet antal follikulära enheter som ska implanteras kan ingreppet utföras i en session som tar ungefär 3–4 timmar. Vid stort håravfall krävs fler follikulära enheter och fler sessioner kan behövas. Ingreppet/ingreppen utförs med lokalbedövning.

1–2 postoperativa dagar: Det är vanligt med svullnad, stramhet och viss smärta som lägger sig med hjälp av smärtlindring.

Första veckorna: Det är vanligt att man får klåda, torr hårbotten och sårskorpor. Man ska undvika att pilla bort sårskorporna, samt att klia sig. Sårskorporna ramlar bort av sig själva under den andra veckan efter operationen.

Återhämtning: Det tar i genomsnitt 9–12 månader innan implantaten vuxit ut påtagligt.

Före- och efterbilder vid transplantation av vikarna

Här följer en samling bilder tagna på patienter, före och efter det att de genomgått återställande kirurgi vid håravfall i tinningarna.

  1. Bild på en man med håravfall klassificerat som Norwoodskalan typ II. Håravfallet involverar framför allt tinningarna och främre hårlinjen.
  2. Bild på en patient där man före operationen ritat ut hårfästet vid tinningarna.
  3. Bild på givarområdet efter att man skördat de follikulära enheterna.
  4. Bild tagen ett par dagar efter hårtransplantation av vikarna. Håret från de implanterade folliklarna ramlar av under de första månaderna.

Resultat och eftervård vid transplantation av vikarna

Första Månaden: Under de första veckorna måste du vara försiktig när du sover och tvättar håret. Efter en transplantation av vikarna uppmanas du att inte sova på magen, för att inte skada de nyimplanterade folliklarna. Det implanterade håret faller vanligtvis av efter 3–4 veckor. Det är helt normalt och således ingenting att oroa sig över. Så länge du inte sprutar direkt på håret med duschslangen eller duschmunstycket går det bra att tvätta håret. Använd babyschampo, massera håret försiktigt och överdriv inte sköljandet.

2–3 månader: Det implanterade håret kommer troligtvis att ha fallit av nu och håret kan komma att se ut som före transplantationen.

8–9 månader: Nu har håret vuxit ut så pass att du kan styla och kamma det nya håret som vanligt.

1 år: Håret har nästan återhämtat sig helt när det gått ett år sedan transplantationen. När upp mot 80 procent av det nya håret visar tillväxt efter en FUE räknas ingreppet som lyckat.