Cosmena AB
Dragarbrunnsgatan 36C
75320, Uppsala, Sweden


Transcendental meditation

Transcendental meditation

1958 presenterade Maharishi Mahesh Yogi, en indisk vishetslärare, meditationstekniken transcendental meditation (TM). Det som är utmärkande för TM jämfört med andra meditationstekniker är att utövaren använder ett personligt mantra. Den här meditationstekniken blev mycket uppmärksammad under 1960-talet då Beatles-medlemmarna började intressera sig för TM. Idag är det cirka sex miljoner människor världen över som har lärt sig utöva transcendental meditation.

En fysiker gör Transcendental meditation mer tillgängligt

Maharishi Mahesh Yogi var en ung fysiker som studerat västerländsk vetenskap. Han tillbringade 13 år att studera meditation hos en som räknas som vår tids största vediska lärare. Meditation hade tidigare ansetts utmattande och svårt eftersom den ofta utövades genom att tvinga hjärnan och sinnet till ett visst tillstånd. Tack vare både sina studier och erfarenheter insåg Mahesh att sinnet kan inte bli tvingat till den inre stillhet som meditation ska leda till. Sinnets drift och önskan är att nå ett tillstånd av sann lycka, det kan dock bara uppnås naturligt och utan tvång.

Utifrån detta strukturerade Mahesh Yogi transcendental meditation, en process att ”gå bortom” och att finna total stillhet genom att upprepa ett mantra. Han strukturerade sedan även utbildningen av TM-lärare för att den här tekniken inte skulle gå förlorad.

Anledningen att certifierade lärare är så viktiga är att även om tekniken kan tyckas enkel så har det visat sig vara svårt att tillämpa den rätt. Därför kräver TM interaktiv personlig vägledning för att utövandet ska få de positiva effekter som meditationen kan ge.

Hur du utövar Transcendental meditation

Meditationstekniken TM går ut på att lära sig hantera stress. Det sker genom att upprepa ett personligt mantra. Under meditationen sitter du stilla och lugnt i en ställning som känns bekväm, alltid med ögonen slutna för att fokusera på mantrat.

Det mantra som du ska upprepa kan vara en fras, ett ljud eller bara ett enda ord. Det här mantrat får du utav en TM-lärare när du går utbildningen i transcendental meditation. Mantrat är ett ljud, ord eller fras utan mening, vilket är ett medel för att lugna sinnet. Olika lärare väljer ut mantrat på olika sätt. En del gör det utifrån ålder eller kön, en del väljer mantrat utifrån intervjuer de gör med deltagarna.

Utför du meditationen väl kommer du att uppnå ett tillstånd som kallas yougisk flygning. Det är ett tillstånd där kroppen blir fylld av en behaglig varm känsla i en expansiv tystnad, vilket utövare av TM kallar för rent medvetande.

TM är ingen krävande meditation fysiskt eftersom du sitter stilla. Allt handlar om att andas helt naturligt och fokusera på ditt mantra. Dock är det här en meditation som kräver guidning av en certifierad TM-lärare.

Hur TM hjälper kropp och sinne

Meditation och mindfulness har länge både prisats och risats av forskare, och även av allmänheten, för de effekter de sägs ha. En av dessa tekniker är just transcendental meditation. Det finns många vetenskapliga studier gjorda på hur transcendental meditation påverkar och hjälper kroppen och sinnet. Dock hävdar en del forskare att dessa inte vetenskapligt kan bevisa effekterna.

Men meditation överlag har visat sig ofta ha positiva effekter på stress, vilket i sin tur kan påverka både fysiska och psykiska åkommor positivt. Utövare av TM säger att meditationsövningen stimulerar ett högre medvetandetillstånd för att uppnå en avslappnad medvetenhet. Denna medvetenhet minskar stress och utövaren känner ordning, stabilitet och inga mentala gränser.

Två saker som en utövare uppnår är en djupare vila och större glädje. Den djupa vilan är många gånger djupare än den avslappning som sömn ger. Vad gäller större glädje så ökar serotonin i kroppen, vilket är kroppens glädjehormoner. En låg produktion av glädjehormoner påverkar vårt sinnestillstånd negativt. Lågt serotonin har också visat sig vara orsak till oro, ilska, sömnsvårigheter, ätstörningar, migrän, alkoholberoende och Alzheimers. Eftersom transcendental meditation ökar glädjehormonerna kan den därför hjälpa personer med dessa problem. TM har även visat sig ha mycket positiva effekter på PTSD (posttraumatiska stressyndrom), fibromyalgi och ADHD.

Fördelar och nackdelar

TM-tekniken kan som så mycket annat vara både positivt och negativt. Dock är fördelarna övervägande just för den påtagliga effekt meditationen har på utövaren.

Några av de fördelar är:

Stress i vardagen ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Med minskad stress genom meditation sänks däremot blodtrycket, vilket leder till att risken för hjärt- och kärlsjukdomar blir mindre.

Ångest och stress kan också påverka vår hjärna negativt genom att blockera vår förmåga att tänka rationellt och vara kreativa. Med hjälp av TM kan dessa blockeringar minska eller försvinna.

Den stillhet och ökning av serotonin ger även ett bättre välbefinnandet. Meditation kan dessutom ge större självkännedom och personlig utveckling eftersom alla begränsande tankar försvinner.

Nackdelar

Även om TM har många fördelar finns det även vissa risker med att utöva denna meditation. Eftersom det ligger stort fokus på andningen och det inre kan symptomen för personer som lider av mental ohälsa bli värre. Det kan leda till depression, ångest, panikattacker, oro och även fysisk smärta.

Transcendental meditation jämfört med andra meditationsformer

Det finns många olika meditationstekniker och yogatekniker såsom Vipassana, Ishata och mindfulness. Men där meditation baserad mindfulness har fokus på att medvetet rensa bort tankar och fokusera på nuet ligger fokus hos TM på det personliga mantrat. TM-tekniken kräver ingen direkt fysisk ansträngning såsom yoga och kan utövas både sittandes och liggandes. Mantrat lugnar sinnet och är ett medel för att nå ett djupare och lugnare tillstånd. Det innebär även mindre ansträngning för hjärnan.

Många meditationstekniker kan du lära dig från en video eller en bok. När du utövar transcendental meditation lär du dig tekniken av en certifierad lärare i TM. Det innebär att du får en personlig vägledning och ett stöd att kunna hantera saker som kan påverka dig starkt. Vilket är viktigt om vi ser till de nackdelar som vi tagit upp ovan där meditation kan påverka en person med ohälsa både starkt och obehagligt.