Cosmena AB
Dragarbrunnsgatan 36C
75320, Uppsala, Sweden


Områden-för-Hårtransplantation-hero-1200-675px

Områden för Hårtransplantation

Hårtransplantation är en av de mest effektiva metoderna som står dig till buds för att åtgärda håravfall. Det vanligaste området för restaurering är skalpen, men det är långt från det enda området som transplanteras.

Skägg- och mustaschtransplantationer blir mer och mer populära liksom ögonbrynsimplantat. Mindre vanligt är dock att hårtransplantationer utförs på områden utanför huvudet eller ansiktet.

Enligt en rapport från den internationella gemenskapen för Håråterställande kirurgi (ISHRS), så var den globala marknaden för hårrestaurering 2019 hela 43 Miljarder kronor. Detta var en uppgång från 10% jämfört med 2016.

Standarden för hårtransplantationer är idag teknikerna FUE och FUT, för de flesta typer av områden där hår skall återställas.

Vart på kroppen kan hårtransplantation utföras?

Skalpen – eller området mitt på huvudet – är som sagt den vanligaste platsen att donera hårsäckar till, men genom den större tillgängligheten som skapats med metoder som FUE och FUT, så har viljan att transplantera även andra områden ökat på senare tid. Särskilt är detta fallet med ansiktsbehåring.

En kort genomgång av håravfall och dess kirurgiska behandlingsmetod genom hårtransplantation kommer att presenteras nedan. Mer detaljer om den typ av område just du är intresserad av hittar du i vardera sektion av artikeln.

Hårtransplantation till skalpen

Den vanligaste orsaken till håravfall på huvudet är androgen alopeci eller håravfall av manligt– och kvinnlig typ. För män så brukar tinningarna bli påverkade först, varpå en kal hjässa ofta följer. Håret på baksidan av huvudet är ofta relativt välbevarat, och därför lämpligt att ta donationshår ifrån.

Håravfall är graderat enligt den s.k. Norwoodskalan, vilket ger ett estimat till läkaren om hur många donationshår som krävs för att återställa håravfallet. En transplantation åtgärda håravfall på vikarna, på tinningarna, pannregionen, hela huvudet vid grovt håravfall eller isolerade fläckar av förluster.

Hårtransplantation till ansiktet

Ansiktsbehåring såsom skägg eller en mustasch är indikatorer på pubertetsutveckling hos män och är en viktig kosmetisk och i många kulturer social faktor för att uppnå en positiv syn kring sin kropp. Män som har tunt- eller glest skägg, fläckvis håravfall i skägget, misslyckas med att odla ett skägg eller mustasch vänder sig mer och mer till hårtransplantationer för att uppnå önskat utseende.

Skäggtransplantationer är den typ av kosmetisk kirurgi som har haft störst tillväxt under senare år enligt ISHRS.

Hårtransplantation för ögonbrynen

Ögonbryn är en viktigt del av utseendet hos oss, och definierar gränserna för pannan. Alopecia areata, vilket är en vanlig orsak till håravfall i ögonbrynen är en autoimmun sjukdom. I vissa fall är ögonbrynstransplanationer ett gott alternativ för att återställa ögonbrynen hos patienter som har förlorat, eller fått förtunnat hår i dessa områden.

Andra delar av kroppen

Patienter med förlorade eller skadade ögonfransar kan överväga en s.k. ögonfranstransplantation. På samma sätt finns möjlighet för patienter som inte har något brösthår att genomgå en brösthårstransplantation, även om det är en ovanlig procedur.

Donator-området

Hårtransplantationer innebär att skörda hårsäckar från ett donatorområde och därefter implantera dem till det område som är drabbat av håravfall. Donatorområdet är valt på basis av hur tätt hårsäckarna sitter, och hur sannolikt det är att området är förskonat från framtida håravfall.

Vanliga donatorområden är:

Återhämtning

Återhämtning efter transplantation från donatorområdet brukar ske utan komplikationer. Med FUE hårtransplantation, så tas individuella hårsäcksgrupper från donatorplatsen, medans man i FUT hårtransplantation transplanterar flertalet grupper samtidigt genom att lyfta bort en remsa av huden. Återhämtningsprocessen på donatorområdet kan få komplikationer om:

Kortsiktiga effekter efter transplantation

I allmänhet är en hårtransplantation en säker procedur, med en återhämtning utan allvarliga komplikationer för donatorområdet. De första veckorna kan du dock förvänta dig dessa kortsiktiga komplikationer:

Mottagarområdet

Hårsäckarna som skördas från donatorområdet är implanterade till mottagarområdet. Detta är ofta ett område på främre skalpen eller hjässan, men kan vara en annat område såsom skägget, mustaschen, ögonbrynen m.m. Kirurger märker tydligt ut gränserna för mottagarområdet före transplantationen tar vid. Området som skall täckas och den planerade hårsäcksdensiteten beror på patientens önskemål och antalet tillgängliga hårsäckar för donation. Generellt så är den hårtäthet som uppstår i donationsområdet ca. 30-40 hårsäcksenheter/cm2.

Implantationsprocessen i mottagarområdet omfattar generellt dessa steg:

Återhämtning

Återhämtning  i donatorområdet sker oftast utan komplikationer. Med FUE skördas enskilda hårsäckar medan med FUT så skördas remsor av skalpen som innehåller hårsäckar. Återhämtningen kan kompliceras av:

Kortsiktiga effekter efter transplantation

Mottagarområdet genomgår en hel del förändringar under de initiala postoperativa dygnen. Några av de vanligaste är: