Cosmena AB
Dragarbrunnsgatan 36C
75320, Uppsala, Sweden


Skäggtransplantation-hero-1200-675px

Skäggtransplantation

Även om det är en vanlig missuppfattning att hårtransplantation bara gäller håret på huvudet, så finns det andra former av hårtransplantationer.

Skäggtransplantation är exempelvis vanligt förekommande form av transplantation av ansiktshår. Skäggtransplantation innebär att man transplanterar hårsäckar till skägget från någon annan del av kroppen. Detta kan vara en lösning för dem som på naturlig väg inte kan odla ett skägg, eller för dem som har ett fläckigt skägg.

Håret kan vanligtvis transplanteras från bakhuvudet eller från hakans undersida. Det kan vara problematiskt att använda hår från andra delar av kroppen eftersom skägget har en annorlunda struktur.

Vad är skäggtransplantation?

En skäggtransplantation är precis vad namnet antyder. I början av 1950-talet utvecklades transplantation av huvudhår. Som ett resultat av detta utvecklades även skäggtransplantationen.

Hårtransplantation är ett kirurgiskt ingrepp som utvecklats successivt under det senaste årtiondet. Skäggtransplantation är ett utmärkt alternativ för dem som är naturligt skägglösa, eller för patienter med fläckigt skägg eller som önskar dölja ärr.

Skägget är en av den manliga identitetens mest framträdande estetiska egenskaper. Skägget har lång historia och kultur som går ända tillbaka till de antika civilisationerna. Moderna män av idag värderar också skägget högt. Hur skägget ska se ut varierar dock beroende på kultur, tro, sed och personlig utveckling.

Historiskt sett har somliga kulturer och civilisationer ansett att skägget är ett tecken på visdom, social status och potens. Män av idag vill också ha skägg, eller så vill de fixa till sitt fläckiga skägg. Den “orakade stilen” är ett världsomspännande fenomen. Idag är en skäggväxt på 4–5 dagar utan rakning norm för vad som anses manligt och snyggt. Med detta i åtanke är det förståeligt att män bestämmer sig för att undergå transplantation för att åstadkomma denna look. Även om många män transplanterar skägg för att dölja ärr finns det ett ökande antal patienter som gör det huvudsakligen för att förbättra sitt utseende.

Med denna metod extraheras transplantaten från en del av kroppen och förflyttas sedan till käklinjen, eller dit där du vill ha skäggväxt. Vid detta tillvägagångssätt använder man antingen hår från bakhuvudet eller från hakans undersida. Tillvägagångssättet är mer komplicerat än det kan framstå som. Därför krävs det en erfaren plastikkirurg för att utföra ett ingrepp som detta.

Kännetecken vid håravfall i skägget

Alopecia barbae, eller håravfall i skägget, är en form av alopecia areata. Alopecia barbae syftar på ett fläckvis håravfall som drabbar skäggväxten i ansiktet. Det kan uppstå var som helst, på haka, kinder, nacke eller vid området kring munnen.

De kala fläckarna upplevs som runda och lena. Fläckarna åtföljs av en pirrande eller brännande känsla. Alopecia barbae är den vanligaste formen av alopecia areata och drabbar två procent av alla män i åldersspannet 30–40 år.

Håravfall i skägget, eller alopecia barbae, kan bero på ett flertal orsaker. Vissa sjukdomar såsom alopecia areata, dermatofytos, seborroiskt eksem, follikulit och känslomässig stress kan leda till diffust eller begränsat håravfall som ger ett fläckigt skägg. Vidare kan hormonella störningar, vissa brister i kosten, dålig diet, användning av anabola steroider och liknande droger också orsaka håravfall i skägget som leder till fläckigt eller tunt skägg.

Det är viktigt att alltid göra en utredning av bakomliggande orsaker och undersöka andra tänkbara diagnoser. Detta är nödvändigt när man undersöker anledningen till att kirurgi behövs för håravfall i skägget som beror på genetiska orsaker eller ärr i skägg-, mustasch- eller getskäggsområdet.

Det är också viktigt att ha i åtanke att det är fullkomligt normalt att tappa lite skägg som en del av den normala växtcykeln. Ett tjockt helskägg består av ungefär 30 000 skäggstrån. Det är normalt att fälla cirka 50–150 skäggstrån varje dag. Det är alltså inte ett tecken på egentligt håravfall.

Det är lätt att tro att håravfall i skägget är kopplat till manligt håravfall i och med att skägg är ett typiskt manligt attribut. Dock påverkar manligt håravfall inte skägget över huvud taget. Hormonet som orsakar manligt håravfall heter dihydrotestosteron, DHT. Faktiskt så stimulerar dihydrotestosteron istället skäggväxten.

Varianter av behandlingsmetoder vid håravfall i skägget.

Det är den bakomliggande orsaken som styr metod och behandlingsalternativ vid håravfall i skägget. Oavsett orsak behöver du medicinsk eller kosmetisk tillsyn om ditt skägg börjar falla av. Behandlingsalternativen kan vara såväl kirurgiska som icke-kirurgiska.

Icke-kirurgiska alternativ utgörs av hormonersättningsterapi, diet- eller livsstilsförändringar, kortikosteroidinjektioner eller krämer. Vidare kan Minoxidil användas i styrkor om 20 mg/ml eller 50 mg/ml beroende på tillstånd. Ultraviolett (UV) ljusterapi är en annan icke-kirurgisk användning som är en prisvärd och effektiv metod för att få håravfallet att avstanna.

Terapi med UVB-ljus kan hjälpa till att reducera håravfall i skägget. Platelet rich plasma-terapi  (PRP) är ytterligare en icke-kirurgisk metod, det är ett säkert och effektivt alternativ för återställande av skäggväxten. Denna metod innebär att man suger ut patientens blod för att köra det i en centrifug där trombocyterna (blodplättarna) aktiveras. Det injiceras sedan i områden med sparsam skäggväxt. De tillväxtfaktorer som finns i plasman stimulerar hårets tillväxt i de hårlösa områdena genom att den naturliga regenerationsprocessen leder till ny tillväxt av skägget.

De kirurgiska alternativen utgörs av olika metoder av hårtransplantation. Skäggtransplantation är en process där man flyttar follikulära enheter, grafter,  från andra delar av kroppen för att plantera in dem i skägget. Oftast tar man grafter från bakhuvudet eller hakans undersida, ungefär 4 000–7 000 hår kan transplanteras i den här proceduren. Oftast använder man sig vid skäggtransplantation av follicular unit extraction (FUE) eller follicular unit transplantation (FUT).

Om man använder sig av FUE skördar man follikulära enheter från givarområdet en och en. FUE är en vanligare procedur, troligtvis eftersom den är mindre smärtsam. Använder man sig av FUT så tar kirurgen en hudremsa med hårrötter från givarområdet och implanterar den i skäggområdet. Nuförtiden är det dock möjligt att transplantera hår till ansiktet från vilken del av kroppen som helst genom DHI (direct hair implantation).

Oavsett vilket kirurgiskt tillvägagångssätt som används är ingreppet en utmaning för kirurgen. Kirurgen måste nämligen säkerställa att alla hårstrån pekar åt rätt håll.

Om hårtransplantation inte passar för patienten är det bättre med skäggmikropigmentering vilket är ett bra alternativ om patienten vill ha ett mycket kort skägg.

Du bör också känna till att skäggtransplantation inte ingår i högkostnadsskyddet eftersom det är kosmetisk kirurgi.

Skäggtransplantationens givarområde

Det område där grafterna, eller de follikulära enheterna, skördas kallas för donatorområde. Grafterna skördas för att sedan implanteras i mottagarområdena, fläckarna utan hår.

Vid skäggtransplantation är donatorområdet oftast lokaliserat till nacken, där håret är mycket tjockt. Annars kan man använda sig av håret under hakan, om där finns tillräckligt mycket hår. Det vanligaste donatorområdet att använda sig av vid skäggtransplantation är nacken som utgör ett “säkert givarområde”. Området under hakan är dock det som passar allra bäst eftersom håret där har samma kvalitet och utmärkande egenskaper. Återigen, det krävs dock att här finns tillräckligt med follikulära enheter. Utöver dessa områden kan man utföra en så kallad body-to-hair (body-to-face) transplantation, om det finns tillräckligt med grafter i det utvalda området.

Kostnad och graftstorlek vid skäggtransplantation

Vid en skäggtransplantation krävs vanligtvis mellan 2 000 och 7 000 follikulära enheter, beroende på mottagarområdets storlek.

Kostnaden för en skäggtransplantation varierar och beror på flera olika faktorer utöver antal grafter och mottagarområdets storlek. Val av klinik, klinikens läge, kirurg och transplantationsmetod ligger också till grund för slutpriset.

Hur som helst är denna behandlingsmetod inte billig. En skäggtransplantation kan kosta upp till 60 000 kronor i Sverige. En partiell skäggtransplantation, av de delar av skägget som saknar hår, kan kosta mellan 25 000 och 50 000 kronor i Sverige. I Turkiet kostar en skäggtransplantation istället någonstans mellan 18 000 och 30 000 kronor.

Under ditt första samtal med kirurgen kommer du att diskutera priset.

Operation i Sverige kontra Turkiet

När det kommer till själva skäggtransplantationen kan du välja att göra den i Sverige eller utomlands.

Det första valet att göra är att hitta en duktig och erfaren kirurg. Priset borde vara den minst viktiga faktorn när detta beslut ska tas. Det finns många transplantationskliniker att välja på, både i Sverige och utomlands.

Turkiet har exempelvis många kliniker som utför denna metod. Operationen i sig är i princip densamma, oavsett var den utförs. Den utförs som dagkirurgi, med lokalbedövning. Medan tekniken är i princip densamma är kirurgens skicklighet det definitivt inte.

Priset varierar också stort mellan Sverige och Turkiet. Skäggtransplantation täcks inte av högkostnadsskyddet. Du måste ta med alla kringkostnader i beräkningen, såsom kostnad för flygbiljett, boendekostnad, försäkring, sjukskrivning och så vidare. Dessutom bör du ha uppföljning hos kirurgen och möjliga postoperativa komplikationer i åtanke.

När allt kommer till kritan kanske du kommer vilja ha din kirurg i närheten och väljer att transplantera i Sverige.

Risker och överväganden vid skäggtransplantation

Skäggtransplantation är ett kirurgiskt ingrepp och medför därför vissa risker. Riskerna kan bestå av postoperativa komplikationer som kan uppstå, även om de är ovanliga.

Till postoperativa komplikationer räknas synliga ärr, postoperativa infektioner, dålig sårläkning, skador på hårfolliklarna, smärta, blödningar, svullnad, domningar, klåda och allergisk reaktion på lokalbedövningen.

Som tillfällig sidoeffekt tappar man skäggstråna ungefär tre veckor efter operationen. Dessutom kommer håret att bli tunnare på den del av kroppen som använts som givarområde. Du bör också ha i åtanke att det är en kostsam behandling. Kostnaden till trots bör du välja en tillförlitlig klinik och en erfaren kirurg. Det kan finnas billigare alternativ. Tänk dock på att du inte vill att en oerfaren kirurg ska arbeta med ditt ansikte.

Hur som helst kommer du att träffa och prata med kirurgen före operationen och då kan ni diskutera eventuella risker. För att minimera risken för komplikationer bör läkaren ta en utförlig anamnes och förklara hela proceduren genomgående. Under åtminstone tio dagar före ingreppet ska du undvika Treo, antiinflammatoriska läkemedel och alkohol.

Transplantationsprocessen

Processen vid skäggtransplantation kan pågå i flera månader. Nedan kan du se en ungefärlig tidslinje:

Resultat och eftervård

Skäggtransplantationsförloppet kan vara ganska utdraget. För att uppnå bästa resultat efter operationen är det mycket viktigt att följa instruktionerna och att eftervården görs ordentligt.