Cosmena AB
Dragarbrunnsgatan 36C
75320, Uppsala, Sweden


Hårtransplantation-hero-1200-675px

Hårtransplantation

Hårtransplantationer är en av de fem mest populära kosmetiska ingreppen för män. Populariteten har också ökat hos kvinnor på senare tid.

För patienter med långt framskridet håravfall, kan hårtransplantationer vara det enda alternativ som finns kvar för en lösning på problemet. På denna sida, kommer vi att presentera de olika typer av hårtransplantationer som finns på marknaden idag, de risker som finns, återhämtning efter operation och kostnader kring ingreppen.

Just nu, genomgår ca. 700 000 individer hårtransplantationer varje år globalt. Enligt det internationella samfundet för hårrestaurering (ISHRS), så var den totala marknaden för hårtransplantationer 2019 hela 60 miljarder kronor. Den främsta anledningen för personer att genomgå anges vara av sociala skäl såsom att få bättre chans att träffa en partner, eller karriärsskäl.

Hos Cosmena har du valet att använda våra jämförelser av de bästa hårtransplantationsklinikerna i både Sverige och Turkiet som brahår.se.

best-hair-transplants-turkey-hero-1200-675px

Hårtransplantation Turkiet

Har du kanske hört om Hårtransplantationer i Turkiet och undrar vad det finns för alternativ? Här är vår jämförelse av de bästa turkiska klinikerna i Istanbul, Ankara och Izmir.

Svensk-flagga-hero-1200-675px

Hårtransplantation Sverige

Vill du inte vill lämna Astrid Lindgrens förlovade land för dina problem med håret? Inga problem, vi har samlat de bästa svenska klinikerna i denna topplista.

Vad är en hårtransplantation?

Håravfall är en av de vanligaste åkommor som påverkar utseendet hos både män och kvinnor. Orsakerna till håravfallet är flera och kommer att diskuteras i detalj nedan. Enkelt uttryckt innebär en hårtransplantation att ta hårsäckar från ett friskt område utan håravfall och implantera dem till områden med håravfall.

Hårtransplantationer är autologa processer, vilket innebär att en persons egna hår används, vilket medför att risker för att kroppen stöter bort det implanterade undviks. Tidiga försök med hårtransplantationer från 50- talet och framåt har lagt grunden för de mer framgångsrika moderna metoderna för hårtransplantationer. Mycket stora framsteg gjordes på 90-talet för att förbättra teknikerna, vilket innebär mer naturliga slutresultat än vad tidigare var fallet.

En relaterad teknik till hårtransplantation är kirurgi för att sänka hårfästet. Detta används ibland som alternativ till hårtransplantation för patienter som har högt hårfäste, eller förändringar av hårlinjen. Detta är dock ingen hårtransplantation, utan ett kirurgiskt ingrepp som tar bort eller förändrar huden vid pannan för att uppnå önskat resultat.

Tekniker & metoder

Tekniken har som sagt kommit en lång väg sedan hårtransplantationernas barndom på 50-talet. Numera är den vanligaste kirurgiska metoderna FUT hårtransplantation och FUE hårtransplantation. FUE är den senaste av det två metoderna och har drastiskt ökat standarden för slutresultaten på hårtransplantationer.

Hårtransplantationer är specialistkirurgi som endast bör utföras av en utbildad läkare med tillräckliga kvalifikationer. De flesta kirurgier som utför hårtransplantationer har en bakgrund som dermatologer eller plastikkirurger. Nedan ser du en kort introduktion till de metoder och tekniker som är vanliga i samband med hårtransplantationer:

Skillader i transplantation för män och kvinnor

Håravfall är vanligt hos män, och påverkar uppemot 80% av alla män i varierande grad upp till 50 års ålder. Det är mindre vanligt hos kvinnor, men fortfarande en vanlig åkomma som drabbar ungefär 50% av alla kvinnor i olika grad i samma åldersspann.

Orsaker till håravfall hos män och kvinnor

För män är androgen alopeci (manligt håravfall), den vanligaste orsaken till att tappa håret. Dihydrotestosteron är hormonet som orsakar håravfall vid androgen alopeci. Andra orsaker inkluderar Alopecia areata, problem med sköldkörteln, kostproblematik, droger eller infektioner. Gener spelar en viktig roll vid manligt håravfall, med upp till 80% av alla män som drabbas också har en pappa som drabbats.

För kvinnor är även här androgen alopeci den vanligaste orsaken, men symptomen skiljer sig åt jämfört med män. Andra vanliga orsaker hos kvinnor är traction alopecia, autoimmuna sjukdomar, alopecia areata, infektioner m.m.. Genetiska förutsättningar tros – likt fallet är för mäm – spela en roll, men sambandet är mindre klart för kvinnor.

De symtom, eller mönster, som visar sig som en konsekvens av håravfall skiljer sig åt mellan könen. För män är det första tecknet ofta ett högt hårfäste. För kvinnor visar sig håravfallet oftast som en generell eller diffus förtunning av håret, där exempelvis mittbenan blir mer tydlig.

Hårtransplantationen för män jämfört med kvinnor

Skalpen är det vanligaste området att genomgå en transplantation på för bägge könen. Skägget är den näst vanligaste för män, och ögonbryn den näst vanligaste för kvinnor. Enligt ISHRS, så är 79% av alla hårtransplantationer utförda på huvudet för kvinnor, och 15% på ögonbrynen. Det finns inga skillnader vad gäller val av donatorområdet för transplantationen dock.

Donator- och mottagarområdet

Ett idealt område för hårsäcksdonation skall ha nog med hårsäckar efter transplantationen så att håret fortsatt ser tjockt nog ut. Samtidigt behöver området innehålla tillräckligt med hårsäckar för att det skall vara värt att extrahera dem.

Rekommendationen är att donatorområdet efter skörd av hårsäckarna ej skall ha en täthet som understiger 1/mm2. Om detta inte är fallet kan håret se tunt ut. Baksidan av huvudet är den vanligaste platsen för donation, eftersom håret här har motståndskraft mot hormonet som ofta orsakar håravfall – DHT. Baksidan av huvudet är den vanligaste platsen för donation för båda könen. Hos män med grovt håravfall (Norwood 6 eller 7), så är detta ofta det enda hår som finns kvar på huvudet (utom ansiktsbehåringen). Hår från detta område kan transplanteras till de främre delarna av huvudet eller andra delar av kroppen såsom skägget eller ögonbrynen.

Om baksidan av huvudet inte är tillräckligt för antalet hårsäckar som krävs till hårtransplantationen – vilket kan ske i grova fall – så kan andra donatorområdet väljas. Kroppsbehåring är möjlig att transplantera med gott resultat i vissa fall. Hår från skägget, ryggen, benen med mera kan transplanteras till skaplen. Kroppsbehåring kan dock skilja både i form och färg jämfört med huvudbehåring och detta är något som ansvarig läkare avväger inför en transplantation. Inte alla gånger går det att uppnå ett gott slutresultat med kroppsbehåring.

Mottagarområdet

Skalpen är den vanligaste platsen att transplantera till. För män är ett högt hårfäste det vanligaste symptomet. Enligt ISHRS så är 89% av alla hårtransplantationer utförda med syfte att åtgärda håravfall på huvudet. 4% utförs för skägget och 3% på ögonbrynen. I ovanliga fall sker hårtransplantationer för att skapa mer fylligt brösthår.

Risker och biverkningar

Hårtransplantationer är säkra procedurer. Men det är ett kirurgisk ingrepp, vilket innebär att risker med behandlingen alltid finns där. En sammanfattning av de kort- och långsiktiga riskerna och bieffekterna ger vi nedan. Vi har också en hel artikel på ämnet här.

Kortsiktiga komplikationer är:

Långsiktiga komplikationer är:

Hårtransplantation månad för månad

Konsultation och planering: Under din första konsultation med ansvarig läkare – vare sig det är online eller fysiskt på kliniken, så undersöks ditt håravfall och hur bra donator- och mottagarområdet kan svara på en behandling. Ett första mått på hur många hårsäcksgrupper som behöver transplanteras görs också vanligtvis här. Detta kommer hos många kliniker ligga till grund för kostnaden.

Operationen: Hårtransplantationen kan utföras vid ett eller flera tillfällen beroende på hur många hårsäcksgrupper som behöver transplanteras och vilken teknik som används. Varje operationstillfälle tar vanligen mellan 2- 6 timmar. Processen genomförs med lokalbedövning eller nervblockerare för att undvika smärta hos patienten.

Den första månaden: Den första veckan efter transplantation är avgörande eftersom nyligen transplanterade hårsäckar kan ta ett par dagar på sig att fästa i hårbotten. Viss smärta och svullnad är förväntad de första dagarna. Mild blödning kan också uppstå. Även sårskorpor brukar bildas vid denna tidpunkt. Du får instruktioner hur du skall sova, tvätta håret och andra direktiv av din läkare. Generellt bör du undvika att sova på magen om du har gjort transplantation till framsidan av huvudet. Håret kan tvättas efter de första dagarna, men mildare- eller babyschampo bör användas och du får inte peta på sårskorpor eller tvätta dig allt för intensivt.

2-3 månader: De nyligen implanterade hårsäckarna bör ha fallit av efter slutet på första månaden. Detta är helt normalt. Under den 2:a och 3:e månaden efter operation kommer ditt mottagarområde sakna hår.

4-5 månader: Nytt hår från de implanterade hårsäckarna kan börja märkas vid månad fyra. Den initalt långsamma hårväxten tar vid i större styrka vid den femte månaden 

6-7 månader: Vid denna tidpunkt bör du ha haft 3-4 möten med läkaren efter transplantationen. Ditt mottagarområde bör ha blivit hårigare, och hårväxt skall ha återkommit på riktigt.

8-9 månader: Förändringarna upp till sex månader efter transplantationen är gradvisa. Efter åtta till nio månader bör ditt mottagarområde i huvudsak vara täckt

10-11 månader: Nu bör du mer aktivt kunna styla ditt hår.

12 månader: Det transplanterade håret har totalt täckt de tidigare hårlösa områdena. Detta är slutresultatet av transplantationen.

Kostnad och prissättning

Hårtransplantationer kan tyckas vara förknippat med höga kostnader. Många patienter som har genomgått en lyckad hårtransplantation, anser dock det var välspenderade pengar allt efter utseendet förändras till det bättre.

Grovt kan kostnaderna för en hårtransplantation delas upp i direkta kostnader för operationen och indirekta kostnader såsom resekostnader, ränta för finansiering och sjukdagar.

Vad gäller de direkta kostnaderna så varierar dem från ca. 10 000 kr till 300 000 kr beroende på komplexitet av håravfall, antalet hårsäckar som behöver transplanteras, val av metod, val av läkare osv. De flesta kliniker sätter sina pris per hårsäck, vilket gör denna faktor till den enskilt viktigaste vid en prisjämförelse.

En mindre justering av håravfallet behöver inte mer än kanske 500 hårsäcksgrupper, medans mer allvarligt gången skallighet kan behöva 2000 eller mer. Skall hela huvudet transplanteras kan det kräva mer än 6000 hårsäcksgrupper. En typisk hårtransplantation (Norwoodskalan grad 2), kräver mellan 500 och 1000 hårsäcksgrupper och kostar mellan 10- och 40 tusen kronor.

En jämförelse kan göras med turkiet, där en motsvarande hårtransplantation kostar maximalt 15 000 kr. Typiskt sett är kostnaden i Turkiet ungefär hälften av den i Sverige.

Slutligen. Eftersom Hårtransplantation är en kosmetisk åtgärd, innebär detta att du ej kommer kunna genomföra behandlingen genom allmän- eller akutvården.

Operation – I Sverige eller utomlands?

Turkiet är en av de främsta destinationerna för Europeiska hälsoturister. Före Covid-19 slog till i 2018, så besökte fler än 700 000 människor Turkiet för olika typer av kosmetiska ingrepp.

Orsaken är främst att kostnaden för att åtgärda håravfall i privata kliniker i Sverige och andra ställen i europa och världen är betydligt högre än vad de är i Turiket. Fördelarna med att göra en hårtransplantation i turkiet är:

Några avväganden behöver du dock göra: