Cosmena AB
Dragarbrunnsgatan 36C
75320, Uppsala, Sweden


Contact-hero-1200-675px

Kontakta oss

Huvudmålet med Cosmena.com är att ge våra läsare och kunder högkvalitativ information som är lätt att förstå och som stimulerar dem att engagera sig i hälsosamma aktiviteter när de genomgår sina hälso- och välmåenderesor.

När en läsare informerar oss om ett potentiellt problem med vårt innehåll, såsom ofullständig, felaktig, inaktuell, oklar eller motsägelsefull information, strävar vi efter att reagera snabbt för att lösa problemet.

Allmän kontakt

Klagomål och redigeringar

Du kan skicka in klagomål på innehållet, faktauppgifter och liknande och vår redaktion kommer då att undersöka informationen, identifiera förbättringsområden och återpublicera vårt material med de nödvändiga ändringarna.

Om du har några klagomål eller rekommendationer, skicka ett e-postmeddelande till info(at)odo.farm. Vi kommer att svara i god tid.

Integritets- och GDPR-frågor

Din integritet är mycket viktig för oss. Vi kan komma att lagra viss information som du lämnar till oss via denna webbplats på servrar utanför EU. Vänligen ange inte informationen om du inte samtycker till en sådan placering. Om du har några frågor, vänligen maila oss.

Ansvarsfriskrivning

Cosmena är en digital publikation och ger inte personlig medicinsk eller hälsorådgivning. För tydlig medicinsk rådgivning angående kosmetisk kirurgi – prata direkt med din läkare eller läkare. Om du har en medicinsk nödsituation, kontakta din lokala räddningstjänst eller gå till närmaste akutmottagning eller akutsjukhus så snabbt som möjligt.